Covid - 19 Share0 Tweet

ส ถ า น ก า ร ณ์ วันนี้ พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ สู ง ต่อเนื่อง พุ่ ง ท ะ ย า น สู่ 14,575 ราย

Nabi
ส ถ า น ก า ร ณ์ วันนี้ พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ สู ง ต่อเนื่อง พุ่ ง ท ะ ย า น สู่ 14,575 ราย

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ สู ง ต่อเนื่อง ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 14,575 ราย สะสม 467,707 ราย ติ ด เ ชื้ อ ใหม่ 14,575 ราย เ สี ย ชี วิ ต เพิ่ม 114 ราย สะสม 3,811 ราย ห า ย ป่ ว ย กลับบ้านเพิ่ม 7,775 ราย

ส ถ า น ก า ร ณ์ วันนี้ พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ สู ง ต่อเนื่อง พุ่ ง ท ะ ย า น สู่ 14,575 ราย

สรุปข้อมูลการ ฉี ด วั ค ซี น CV-19 ของไทย โดยมีผู้ได้รับ ฉี ด วั ค ซี นแล้ว 15,084,696 โดส แบ่งออกเป็น เข็มที่ 1 : 11,538,866 โดส เข็มที่ 2 : 3,545,830 โดส

ส ถ า น ก า ร ณ์ วันนี้ พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ สู ง ต่อเนื่อง พุ่ ง ท ะ ย า น สู่ 14,575 ราย

"สายด่วนCV-19" ช่วยผู้ป่วยหาเตียง

สายด่วน สปสช.1330 หาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด-19 ภายใน 24 ชม.

สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

ส ถ า น ก า ร ณ์ วันนี้ พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ สู ง ต่อเนื่อง พุ่ ง ท ะ ย า น สู่ 14,575 ราย

เพจเส้นด้าย-Zendai จัดเตรียมรถและประสานงานหาคิวตรวจ/เตียง

ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทยพีบีเอสช่วยโควิด-19 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโควิด-19

ส ถ า น ก า ร ณ์ วันนี้ พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ สู ง ต่อเนื่อง พุ่ ง ท ะ ย า น สู่ 14,575 ราย

มูลนิธิกระจกเงา ส่งมอบและรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผ่านกล่องแบ่งปัน

Taxi COVID-19 บริการแท็กซี่สำหรับรับส่งผู้ป่วยโควิด

  • ติดต่อ โทร. 096-771-1687 แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ส ถ า น ก า ร ณ์ วันนี้ พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ สู ง ต่อเนื่อง พุ่ ง ท ะ ย า น สู่ 14,575 ราย

หมอแล็บแพนด้า ประสานหาเตียง ติดต่อเฟสบุ๊ก :

ปนัดดา วงศ์ผู้ดี จัดหารถพยาบาลสำหรับผู้ป่วย #องค์กรทำดี

Drama-Addict ประสานหาเตียง

ส ถ า น ก า ร ณ์ วันนี้ พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ สู ง ต่อเนื่อง พุ่ ง ท ะ ย า น สู่ 14,575 ราย

สำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

ส ถ า น ก า ร ณ์ วันนี้ พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ สู ง ต่อเนื่อง พุ่ ง ท ะ ย า น สู่ 14,575 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรู้สู้โควิด

ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก วัดราษฎร์ประคองธรรมแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook