Covid - 19 Share0 Tweet

ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน

Nabi
ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน

สถานการณ์CV-19 วันที่ 29 ก.ค. 2564 ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 17,669 ราย สะสม 544,497 ราย ติ ด เ ชื้ อ ใหม่ 17,408 ราย ติ ด เ ชื้ อ ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 261 ราย เ สี ย ชี วิ ต 165 ราย สะสม 4,429 ราย ห า ย ป่ ว ย เพิ่ม 9,798 ราย

ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน

สถานการณ์CV-19 ที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวันในบ้านเรา ทำให้ ผู้ ป่ ว ยประสบปัญหาเรื่องการรอเตียง หาเตียง รั ก ษ า เนื่องจากช่วงนี้ โ ร งพ ย า บ า ล เตียงไม่เพียงพอ

ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน

ล่าสุด วันนี้ 29 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เมื่อวานนี้ (28 ก.ค.64) ผู้ใช้เฟสบุ๊ก Thana Khumyoung นพ.ประจำห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความที่มี ผู้ ป่ ว ย ที่หาเตียง รั ก ษ า ไม่ได้ โดยระบุเรื่องราวว่า

ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน

รู้แหละ ว่าต้องมีสักวัน…แต่ไม่คิดว่าวันนั้นมันจะมาถึงเร็วขนาดนี้ วันนี้วันที่มีผู้ ป่ ว ย CV-19 นอนค้างอยู่บริเวณ ห้ อ ง ฉุ ก เ ฉิ น ประมาณ 10-20 คน เนื่องจากยังไม่สามารถหาเตียงให้ได้ทัน

ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน

วันนี้วันที่ห้อง Negative Pressure ของห้องฉุกเฉินเต็มหมด จำเป็นจะต้องนำ ผู้ ป่ ว ย CV-19 บางส่วนนอนคอยอยู่หน้าลิฟต์

วันนี้วันที่เจ้าหน้าที่ทุกคนทำเต็มที่ สุดแรง สุดกำลัง แต่สุดท้าย...สุดต้านทานไม่อยากจะพูดเลย แต่วันนี้ ER ของเราได้แตกพ่ายลงแล้ว

ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน

แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ER คือห้องเดียวของ โ ร ง พ ย า บ า ล ที่เราไม่สามารถจะปิดรับการ รั ก ษ า ได้ เพราะเรารู้ดีว่ายังมี ผู้ ป่ ว ย ที่ อ า ก า ร ห นั ก เร่งด่วนด้วย โ ร ค อื่น ๆ อีกจำนวนมาก จำเป็นต้องพึ่งพาเรา และเราทิ้งเขาไม่ได้

ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน

วันนี้คงทำได้เพียงขอความร่วมมือ ผู้ ป่ ว ย ที่อาการไม่ได้หนักหรือรุนแรง อย่าเพิ่งมาห้องฉุกเฉินในช่วงเวลานี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง โรคหรืออุบัติเหตุบางอย่างที่เกิดจากความประมาทหรือ Lifestyle ที่หลีกเลี่ยงได้ พยายามหลีกเลี่ยง ขอให้ดูแลตัวเองให้ดี

ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน

แต่สำหรับ ผู้ ป่ ว ย ที่อ า ก า ร ห นั ก เร่งด่วน เราก็ยังพร้อมให้การ รั ก ษ า อย่างเต็มที่สุดความสามารถเช่นเดิม จะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ ตอบแทนน้ำใจประชาชนผู้ซึ่งไม่เคยทอดทิ้งเรายามที่เราลำบากเช่นกัน แล้วสักวัน

ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน

วันเวลาที่ เ ล ว ร้ า ย แบบนี้จะต้องผ่านไป…หมอจ้ำปล้ำง่าย เพจ หมอจ้ำปล้ำง่าย V2 ปล. ขอบคุณน้ำใจทุกคนที่บริจาคผ้าอ้อมให้ผู้ป่วย Covid ตอนนี้ได้ใช้กันอย่างเต็มที่แล้วนะครับ

ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน
ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน
ห ม อ เปิดภาพ สุด จุ ก ในอก ผู้ ป่ ว ย ล้ น ห้อง ฉุ ก เ ฉิ น รพ.พระนั่งเกล้า หา เ ตี ย ง ไม่ทัน

ขอบคุณข้อมูลจาก Thana Khumyoungแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook