Covid - 19 Share0 Tweet

เสียง ร่ำ ไ ห้ จาก พ ย า บ า ล อ อ ก ซิ เ จ นหมดแล้ว เ ตี ย ง ล้ น พวกเรา ไ ม่ ไ ห ว แล้วจริงๆ

Nabi
เสียง ร่ำ ไ ห้ จาก พ ย า บ า ล อ อ ก ซิ เ จ นหมดแล้ว เ ตี ย ง ล้ น พวกเรา ไ ม่ ไ ห ว แล้วจริงๆ

สถานการณ์ CV-19 วันที่ 31 ก.ค. 2564 ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,912 ราย สะสม 597,287 ราย เ สี ย ชี วิ ต 178 ราย สะสม 4,857 ราย หาย จากสถานการณ์ที่ยังคง เ ล ว ร้ า ย ทำให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้ารับมืออย่าง ห นั ก เตียงไม่พอ ออกซิเจนไม่มี

เสียง ร่ำ ไ ห้ จาก พ ย า บ า ล อ อ ก ซิ เ จ นหมดแล้ว เ ตี ย ง ล้ น พวกเรา ไ ม่ ไ ห ว แล้วจริงๆ

31 กรกฏาคม 2564 ได้มีการแชร์คลิป จากสมาชิก Tiktok mc_dear2020 ซึ่งได้แชร์สภาพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในสภาพวิกฤตไม่สามารถรับคนไข้ได้เพิ่มอีกแล้ว

เสียง ร่ำ ไ ห้ จาก พ ย า บ า ล อ อ ก ซิ เ จ นหมดแล้ว เ ตี ย ง ล้ น พวกเรา ไ ม่ ไ ห ว แล้วจริงๆ

โดยในคลิปเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้พาผู้ป่วยโควิด มาส่งรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ พยาบาลได้เรียกให้ผู้ถ่ายคลิปเข้ามาดูสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากนอนอยู่ในเต้นท์นอกอาคารโรงพยาบาลจำนวนมาก

เสียง ร่ำ ไ ห้ จาก พ ย า บ า ล อ อ ก ซิ เ จ นหมดแล้ว เ ตี ย ง ล้ น พวกเรา ไ ม่ ไ ห ว แล้วจริงๆ

พยาบาลได้ระบุว่า อยากให้เข้ามาดูสถานการณ์จริงว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้มีพยาบาลอยู่ 10 คน ออกซิเจนหมดแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่อยากรับ แต่ไม่สามารถจะรับผู้ป่วยได้แล้วจริงๆ อยากให้ช่วยถ่ายออกไปให้รับรู้ว่า พวกเราไม่ไหวแล้วจริงๆ ไม่ใช่ไม่อยากรับผู้ป่วย

เสียง ร่ำ ไ ห้ จาก พ ย า บ า ล อ อ ก ซิ เ จ นหมดแล้ว เ ตี ย ง ล้ น พวกเรา ไ ม่ ไ ห ว แล้วจริงๆ

ในขณะที่เจ้าหน้าที่นำส่งคนไข้ ที่มีคนไข้รออยู่บนรถ ได้ระบุว่า ศูนย์นเรนทร ประสานมาให้ผู้ป่วยมาส่งที่โรงพยาบาลนี้ แต่ทางโรงพยาบาลก็แน่นและเต็มจนไม่รู้ว่า จะรับผู้ป่วยอย่างไรจริงๆ

เสียง ร่ำ ไ ห้ จาก พ ย า บ า ล อ อ ก ซิ เ จ นหมดแล้ว เ ตี ย ง ล้ น พวกเรา ไ ม่ ไ ห ว แล้วจริงๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก EasyYukhon , mc_dear2020แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook