Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

Nabi
สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

สถานการณ์ CV-19 วันที่ 3 ส.ค. 2564 ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย เ สี ย ชี วิ ต 147 ราย สะสม 5,315 ราย หาย ป่ ว ย เพิ่ม 18,590 ราย สะสม 438,050 ราย

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

สำหรับกรณีที่ประชาชนตรวจการ ติ ด เ ชื้ อ ด้วยตัวเองที่บ้าน หากพบ เ ชื้ อ แล้วควรทำยังไงต่อดีนะ วันนี้มีข้อมูลมาฝากสำหรับสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังรู้ว่าตัวเองนั้นมีผลบวกของCV-19 โดยมีกระบวนการนำผู้ที่ ติ ด เ ชื้ อ เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล ดังนี้

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

1. ผู้ตรวจพบเชื้อ ติดต่อที่

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

2. ได้รับการคัดกรอง เข้ารับการรักษา ตามระดับอาการ ดังนี้

  • 2.1 Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) จำนวน 226 แห่ง
  • เข้า รพ. สนาม/ Hospitel จำนวน 138 แห่ง
  • 2.2 Community Isolation (ศูนย์พักคอยการส่งตัว) จำนวน 46 แห่ง/5,295 เตียง
  • 2.3 รพ. สนาม Hospitel จำนวน 138 แห่ง
  • 2.4 รพ. หลัก 132 แห่ง
สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

โดยจะได้รับสิ่งสนับสนุนดังนี้

  1. อาหาร 3 มื้อ
  2. เครื่องวัดอุณหภูมิ
  3. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
  4. ยาจำเป็น
  5. การเยี่ยมโดยแพทย์ พยาบาล ผ่านระบบทางไกล
สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

ทั้งนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศขยายวันให้บริการตรวจCV-19 เชิงรุกฟรี 3 จุดที่ได้เปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้ ซึ่งจะทำการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kitsโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ รู้ผลภายใน 30 นาที ดังนี้

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

1. สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดย สปคม. ขยายจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

2. สนามราชมังคลากีฬาสถาน (หัวหมาก) เขตบางกะปิ กทม. ขยายจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

3. ลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.ตรวจโดย คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ขยายเพิ่มอีก 2 วัน วันที่ 2–3 ส.ค.64 เวลา 8.00-16.00 น.

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

ประชาชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองCV-19เชิงรุก ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตร 2 ชุดไปด้วย และหากผลเป็นบวก จะมีการจับคู่คลินิกชุมชนอบอุ่นดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

สำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,901 ราย สะสม 652,185 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรู้ สู้โควิดแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook