Covid - 19 Share0 Tweet

ทุ บ สถิติ ต่อเนื่อง ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อไม่มีแผ่ว วันนี้ พุ่ ง 20,920 ราย สะสม 693,305 ราย

Nabi
ทุ บ สถิติ ต่อเนื่อง ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อไม่มีแผ่ว วันนี้ พุ่ ง 20,920 ราย สะสม 693,305 ราย

สถานการณ์ CV-19 วันที่ 5 ส.ค. 2564 ยอด ติ ด เ ชื้ อ สร้างสถิติใหม่ อีกครั้ง ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 20,920 ราย สะสม 693,305 ราย เ สี ย ชี วิ ต เพิ่ม 160 ราย สะสม 5,663 ราย ห า ย ป่ ว ย 17,926 ราย กำลังรักษา 213,910 ราย

ทุ บ สถิติ ต่อเนื่อง ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อไม่มีแผ่ว วันนี้ พุ่ ง 20,920 ราย สะสม 693,305 ราย

สรุปจำนวนการได้รับ วั ค ซี น สะสม (28 ก.พ. - 3 ส.ค. 2564) รวม 18,578,096 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 379,271 โดส

  • เข็มที่ 1 : 284,908 ราย
  • เข็มที่ 2 : 94 363 ราย
ทุ บ สถิติ ต่อเนื่อง ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อไม่มีแผ่ว วันนี้ พุ่ ง 20,920 ราย สะสม 693,305 ราย

จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 1 สะสม : 14,492,385 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 4,085,711 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

ทุ บ สถิติ ต่อเนื่อง ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อไม่มีแผ่ว วันนี้ พุ่ ง 20,920 ราย สะสม 693,305 ราย

สำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

ทุ บ สถิติ ต่อเนื่อง ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อไม่มีแผ่ว วันนี้ พุ่ ง 20,920 ราย สะสม 693,305 ราย
ทุ บ สถิติ ต่อเนื่อง ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อไม่มีแผ่ว วันนี้ พุ่ ง 20,920 ราย สะสม 693,305 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรู้สู้โควิดแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook