Covid - 19 Share0 Tweet

CV-19 ยอดเพิ่มต่อเนื่อง วันนี้พบ 21,379 ราย

Nabi
CV-19 ยอดเพิ่มต่อเนื่อง วันนี้พบ 21,379 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ 6 ส.ค. 64 วันนี้พบทั้งยอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ และ เ สี ย ชี วิ ต สร้างสถิติใหม่อีกวัน ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 21,379 ราย สะสม 714,684 ราย เ สี ย ชี วิ ต 191 ราย สะสม 5,854 ราย หาย ป่ ว ย 22,172 ราย สะสม 468,478 ราย

CV-19 ยอดเพิ่มต่อเนื่อง วันนี้พบ 21,379 ราย

ทางด้าน กรมควบคุมโรค แนะนำเคร่งครัดใส่แมสก์ 2 ชั้น เข้าแหล่งชุมชน เผย ปัจจุบันการ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 มาจากการแพร่ ร ะ บ า ด ของ เ ชื้ อ 2 สายพันธุ์หลัก คือ สายพันธุ์เดลต้า ร้อยละ 69.1 ส่วนสายพันธุ์อัลฟา ร้อยละ 28.2 ซึ่งเ ชื้ อ ไ ว รั ส นี้ ติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว

CV-19 ยอดเพิ่มต่อเนื่อง วันนี้พบ 21,379 ราย

การใส่หน้ากากอนามัย 100% จะช่วยลดการแพร่ เ ชื้ อ และป้องกันการรับเชื้อได้เป็นอย่างดี ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ทั้งขณะอยู่ในบ้านและนอกบ้าน โดยยึดหลัก 3 ถูก ถูกเวลา ถูกวิธี ถูกชนิด

CV-19 ยอดเพิ่มต่อเนื่อง วันนี้พบ 21,379 ราย

ในบ้านเป็นพื้นที่ปิด สามารถใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 1 ชั้นก็เพียงพอ แต่หากต้องไปในแหล่งชุมชน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ขอให้ใส่ 2 ชั้น โดยใส่หน้ากากทางการแพทย์ไว้ด้านใน และสวมหน้ากากผ้าไว้ด้านนอก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันเชื้อได้ดียิ่งขึ้น

CV-19 ยอดเพิ่มต่อเนื่อง วันนี้พบ 21,379 ราย

สรุปจำนวนการได้รับ วั ค ซี น สะสม (28 ก.พ. - 4 ส.ค. 2564) รวม 18,961,703 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 383,607 โดส

  • เข็มที่ 1 : 290,616 ราย
  • เข็มที่ 2 : 92,991 ราย
CV-19 ยอดเพิ่มต่อเนื่อง วันนี้พบ 21,379 ราย

จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 1 สะสม : 14,783,001 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 4,178,702 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

CV-19 ยอดเพิ่มต่อเนื่อง วันนี้พบ 21,379 ราย

สำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

CV-19 ยอดเพิ่มต่อเนื่อง วันนี้พบ 21,379 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรู้สู้โควิดแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook