Covid - 19 Share0 Tweet

รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

Nabi
รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

เมื่อวานนี้ เพจ “โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์” ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับสถานการณ์ CV-19 ในพื้นที่ โรงพยาบาลสนาม ชี้ อีก 1-2 วันเตียงล้น ขาดการสนับสนุนที่เพียงพอ ทั้งมียุทโธปกรณ์ที่จำกัด

รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

เผย ถ้าหากพวกเราดูแลผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึงหรือไม่ครบถ้วน โปรดกรุณาให้อภัยพวกเราด้วยนะ เราจะพยายามให้ดีที่สุด เท่าที่มีกำลังเหลืออยู่

รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

วันที่ 117 ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ และวันที่ 55 ของศูนย์วัคซีนธรรมศาสตร์รังสิต วันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 20,920 คนและมีผู้เสียชีวิต 160 ราย ตัวเลขผู้ป่วยเกิน 20,000 คนต่อวัน ส่งผลกระทบต่อทุกโรงพยาบาลในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

เช้าวันนี้จำนวนการครองเตียงของผู้ป่วยโควิดในรพ.ธรรมศาสตร์สูงเกิน 100 เตียง จากเตียงโควิด 109 เตียงในรพ หลักที่เราเตรียมไว้ ทั้งที่เมื่อคืนได้มีการรีเฟอร์ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสนามบางส่วนแล้ว และมีผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตในโรงพยาบาลเพิ่มอีกหนึ่งคน ผลการตรวจ swab RT -PCRทั้งหมด 150 รายเมื่อวานนี้

รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

เช้านี้ปรากฏผลเป็นบวกมากถึง 49 ราย คิดเป็นหนึ่งในสามของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดต้องทยอยรับเข้าแอดมิดที่นี่ ในจำนวนนี้ มีบุคลากรของรพ. สามคน เป็นพยาบาล OR หนึ่ง และเจ้าหน้าที่วอร์ดรังสีอีกสองคน

รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

ผู้ป่วยที่ต้องรับเข้ารพ.สนามก็สะท้อนจำนวนผู้ป่วยใหม่ของประเทศด้วยนะจนถึงเย็นนี้เรารับผู้ป่วยใหม่เข้าดูแลรักษาในรพ.สนามมากถึง 50 รายขณะที่เราส่งผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านได้รวม 28 คนเท่านั้น จำนวนผู้ป่วยคืนนี้จึงใกล้จะถึงหลักสี่ร้อยแล้ว อยู่ที่ 382 คน

รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

อีกเพียงหนึ่งหรือสองวันเท่านั้น ที่ทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามอาจจะเต็มล้น จนถึงจุดที่ขยับหรือหมุนเตียงเพื่อรับผู้ป่วยใหม่อีกไม่ได้อีกเลย Que sera , sera ที่ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ที่ยิม 4 วันนี้เราฉีด Astra ต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าสิบห้าของศูนย์ และได้ให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้คนไปได้อีก 1650 คน จำนวนรวมของผู้ได้รับ Astra จากเรามีเกินกว่า 100,000 คนไปแล้วนะในวันนี้แต่เราจะทำได้อีกกี่วันติดต่อกันนะ ?เมื่อเหลียวไปมองดูตัวเลขจำนวนวัคซีนที่ยังเหลืออยู่กับเราในเวลานี้

รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

ทางออกเดียวที่เราจะช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลที่มาถึงแล้วในขณะนี้ คือเพิ่มจำนวนผู้ป่วยเข้าไปในโครงการ Home Isolationให้มากที่สุด และจากวันนี้ไป ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ในโครงการก็จะอยู่ที่ประมาณ 100 คนต่อวันขึ้นไป

รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

เราเชื่อว่าปลายสัปดาห์หน้า เราอาจจะได้เห็นตัวเลขผู้ป่วยสะสมในโครงการเพิ่มไปถึงสองพันคนได้นะ โครงการ HI ของเราไม่ใช่โครงการที่จะผลักผู้ป่วยโควิดออกจากโรงพยาบาลนะ เพราะถ้าดูตัวเลขของวันนี้ จะเห็นว่ามีผู้ป่วยจากโครงการ HI ที่มีอาการหนัก ก็ถูกรับกลับมานอนรักษาตัวในรพ.ธรรมศาสตร์และรพ.สนามรวมกันถึง 4 คนในวันนี้วันเดียว

รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

เรายืนยันว่า เราจะติดตามดูแลผู้ป่วย HI โดยตลอด และถ้ามีความจำเป็น เราก็จะรับกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยไม่มีการทอดทิ้งแน่นอน พวกเราที่นี่ขยายแนวรับในสงครามรอบสุดท้ายนี้ออกไปกว้างขวางหลายแนว ต้องใช้พละกำลังและบุคลากรมากมาย เพื่อจะช่วยค้ำยันให้ระบบโรงพยาบาลยังอยู่ดูแลชีวิตของผู้คนต่อไปอีกให้ได้

รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

ในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยท่วมท้น และขาดการสนับสนุนที่เพียงพอ ทั้งมียุทโธปกรณ์ที่จำกัด ถ้าหากพวกเราดูแลผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึงหรือไม่ครบถ้วน โปรดกรุณาให้อภัยพวกเราด้วยนะ เราจะพยายามให้ดีที่สุด เท่าที่มีกำลังเหลืออยู่ เพื่อจะช่วยปกป้องผู้คนของเราเอาไว้ให้ได้มากที่สุด..เพื่อพี่น้องของเรา .#ด้วยหน้าที่ ชีวิต รับผิดชอบ คือคำตอบที่รบอยู่มิรู้สิ้น…🇹🇭

รพ.สนาม มธ. เผย อีก 1-2 วัน เตียง ล้ น มี ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ ที่ จำ กั ด

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook