Covid - 19 Share0 Tweet

ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

Nabi
ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

10 สิงหาคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้เรื่อยๆ ล่าสุดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ขสมก.ออกประกาศ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกาศ ซึ่งพบพนักงานติดเชื้อฯ รวมจำนวน 24 ราย โดยเนื้อหาระบุว่า

ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 24 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

1.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 2 เพศชาย อายุ 25 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

 • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
 • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 2 จำนวน 1 คัน คือ รถโดยสารหมายเลข 3 – 40225 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 10.30 น.
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.10 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.35 – 06.30 น.
 • วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 14.45 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.10 – 12.55 น.และวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40 – 12.05 น.
ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

2.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 77 เพศชาย อายุ 57 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

 • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ แฟลตตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 77 จำนวน 1 คัน คือ รถโดยสารหมายเลข 4 – 45113
 • ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.15 – 11.00 น.

3.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 77 เพศหญิง อายุ 54 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

 • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ แฟลตตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 77 จำนวน 1 คัน คือ รถโดยสารหมายเลข 4 – 45113
 • ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.15 – 11.00 น.
ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

4.นายท่าอู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 เพศชาย อายุ 59 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

 • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดกำแพง โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 12.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา 5.พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4 เพศหญิง อายุ 47 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ
 • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลเดอะซีพลัส โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 13.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา
ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

6.เจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ เพศชาย อายุ 44 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 09.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

7.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 107 เพศหญิง อายุ 58 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

 • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
 • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร สาย 107 จำนวน 5 คัน ดังนี้

7.1 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 1 – 50516 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 11.45 น.

7.2 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 1 – 50275 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.40 น.

7.3 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 1 – 50512 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 11.40 น.

7.4 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 1 – 50517 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 11.20 น. และวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 09.10 น.

7.5 รถโดยสารปรับอากาศ หมายเลข 1 – 55181 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 08.40 น.

ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

8.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 71 เพศหญิง อายุ 60 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร จำนวน 4 คัน ดังนี้

 • 8.1 รถโดยสารธรรมดา สาย 71 หมายเลข 2 – 80124 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.40 น.
 • 8.2 รถโดยสารธรรมดา สาย 71 หมายเลข 2 – 80071 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00- 18.20 น.
 • 8.3 รถโดยสารธรรมดา สาย 71 หมายเลข 2 – 80080 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00- 18.20 น. และวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.30 น.
 • 8.4 รถโดยสารธรรมดา สาย 143 หมายเลข 2 – 80084 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00- 19.45 น
ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

9.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 23 เพศชาย อายุ 22 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

 • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
 • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 23 จำนวน 1 คัน คือ รถโดยสารหมายเลข 3 – 40303
 • ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 13.00 น.

10.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 23 เพศหญิง อายุ 24 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ

 • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 23 จำนวน 1 คัน คือ รถโดยสารหมายเลข 3 – 40309
 • ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 11.30 น.
ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

11.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 82 เพศชาย อายุ 60 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ อู่พระประแดง) ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

 • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 00 น. ณ คลินิก พี. เอส. การแพทย์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 12.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

12.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 63 เพศหญิง อายุ 47 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมวิทซ์ กรุงเทพ รามคำแหง โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร สาย 63 จำนวน 7 คัน ดังนี้

 • 12.1 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 7 – 50461 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40 – 12.40 น. และวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 09.25 น.
 • 12.2 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 7 – 50172 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.45 – 09.00 น.
 • 12.3 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 7 – 50169 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 12.00 น.
 • 12.4 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 7 – 50171 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.55 – 14.00 น.
 • 12.5 รถโดยสารปรับอากาศ หมายเลข 7 – 55141 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.35 – 11.20 น.
 • 12.6 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 7 – 50143 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.40 – 12.05 น.
 • 12.7 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 7 – 50460 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.40 – 12.00 น.

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.05 น. และวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.40 น.

ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

13.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 79 เพศชาย อายุ 36 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ เขตบางแค โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร จำนวน 3 คัน ดังนี้

 • 13.1 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 79 หมายเลข 6 – 56034 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 14.00 น.
 • 13.2 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 79 หมายเลข 6 – 56030 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 11.00 น.
 • 13.3 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56043 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 13.40 น.

14.พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี เพศหญิง อายุ 59 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

15.พนักงานขับรถประจำสำนักงาน อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 เพศชาย อายุ 57 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

16.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 543 เพศหญิง อายุ 55 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 10.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 543 จำนวน 7 คัน ดังนี้

 • 16.1 รถโดยสารหมายเลข 1 – 70266 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.15 น.
 • 16.2 รถโดยสารหมายเลข 1 – 3022 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 08.15 น. และวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.00 น.
 • 16.3 รถโดยสารหมายเลข 1 – 3021 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 08.15 น. และวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.00 น.
 • 16.4 รถโดยสารหมายเลข 1 – 3034 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 11.00 น.
 • 16.5 รถโดยสารหมายเลข 1 – 3019 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.10 น.
 • 16.6 รถโดยสารหมายเลข 1 – 70265 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 09.30 น. 16.7 รถโดยสารหมายเลข 1 – 70267 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 09.40 น.

17.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515 เพศชาย อายุ 58 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515 จำนวน 5 คัน ดังนี้

 • 17.1 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56082 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.10 – 21.15 น.และวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.35 – 21.00 น.
 • 17.2 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56087 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.35 – 20.30 น.
 • 17.3 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56078 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.25 น.
 • 17.4 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56066 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 19.00 น.
 • 17.5 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56073 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.05 – 18.57 น.
ขสมก. แ จ้ ง พนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร ติ ด CV-19 24 ราย

18.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 508 เพศหญิง อายุ 59 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่นายท่าปล่อยรถโดยสารปรับอากาศ สาย 508 ณ อู่ฟาร์มจระเข้เขตการเดินรถที่ 3) ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

19.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 208 เพศหญิง อายุ 55 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลมิตรประชา โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 สนามกีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอก

โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 208 จำนวน 2 คัน ดังนี้

 • 19.1 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 6 – 50159 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.25 น.

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 06.40 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 06.35 น. และวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 10.40 น.

 • 19.2 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 6 – 50053 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 10.40 น.

20.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 168 เพศชาย อายุ 29 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 10.10 น. ณ มัสยิดกมาลุ้ลอิสลาม โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 11.10 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร จำนวน 5 คัน ดังนี้

 • 20.1 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 168 หมายเลข 2 – 70227 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.30 น.
 • 20.2 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 168 หมายเลข 2 – 70212 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 18.00 น.
 • 20.3 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 168 หมายเลข 2 – 70224 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • 20.4 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 168 หมายเลข 2 – 70179 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.30 น.
 • 20.5 รถโดยสารธรรมดา สาย 168 หมายเลข 2 – 80080 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 15.00 น.

21. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 168 เพศหญิง อายุ 53 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 168 จำนวน 4 คัน ดังนี้

 • 21.1 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70238 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 13.45 น.
 • 21.2 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70228 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. และวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 13.40 น.
 • 21.3 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70177 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.30 น. 21.4 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70239 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 14.10 น.

22.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 73 เพศหญิง อายุ 31 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ รามอินทราเฮลท์สหคลินิก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 12.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์พักคอย ขสมก. บางพลี โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 จำนวน 5 คัน ดังนี้

 • 22.1 รถโดยสาร หมายเลข 8 – 67043 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.30 น.
 • 22.2 รถโดยสารหมายเลข 8 – 67021 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.15 – 14.00 น.

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 13.00 น. และวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.30 น.

 • 22.3 รถโดยสารหมายเลข 8 – 67119 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 14.00 น.
 • 22.4 รถโดยสารหมายเลข 8 – 67160 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 13.00 น.
 • 22.5 รถโดยสารหมายเลข 8 – 67028 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.15 – 15.15 น.

23.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73ก เพศหญิง อายุ 42 ปี ได้เข้ารับการตรวจ หาเชื้อฯ

 • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
 • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73ก จำนวน 1 คัน คือ รถโดยสารหมายเลข 8 – 67052
 • ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.00 น.
 • และวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.45 – 12.45 น.

24.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 79 เพศหญิง อายุ 23 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 79 จำนวน 10 คัน ดังนี้

 • 24.1 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56022 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.40 – 19.40 น.
 • 24.2 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56037 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.30 น.
 • 24.3 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56030 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 18.53 น.
 • 24.4 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56031

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.40 – 20.50 น. 24.5 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56036

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.35 น. 24.6 รถโดยสารหมายเลข 6 – 55102

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.30 น. 24.7 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56029

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.47 น. 24.8 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56028

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.40 – 19.50 น.24.9 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56021

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.52 – 20.40 น. 24.10 รถโดยสารหมายเลข 6 – 55193 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.50 น.

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

ขอบคุณข้อมูลจาก BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook