Covid - 19 Share0 Tweet

CV-19 วันนี้ 11 ส.ค. 64 พบ 21,038 ราย

Nabi
CV-19 วันนี้ 11 ส.ค. 64 พบ 21,038 ราย

ยอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 รวม 21,038 ราย จำแนกเป็น ติ ด เ ชื้ อ ใหม่ 20,865 ราย ติ ด เ ชื้ อ ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 173 ราย

CV-19 วันนี้ 11 ส.ค. 64 พบ 21,038 ราย

ผู้ ป่ ว ย สะสม 788,126 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ห า ย ป่ ว ยกลับบ้าน 22,012 ราย ห า ย ป่ ว ยสะสม 572,726 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 210,042 ราย เ สี ย ชี วิ ต 207 ราย

CV-19 วันนี้ 11 ส.ค. 64 พบ 21,038 ราย

สรุปจำนวนการได้รับ วั ค ซี น สะสม (28 ก.พ. - 9 ส.ค. 2564) รวม 21,171,110 โดส ใน 77 จังหวัดภาพรวมยอด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ยอด ฉี ด ทั่วประเทศ 501,330 โดส

  • เข็มที่ 1 : 350,389 ราย
  • เข็มที่ 2 : 104,484 ราย
  • เข็มที่ 3 : 46,457 ราย
CV-19 วันนี้ 11 ส.ค. 64 พบ 21,038 ราย

จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 1 สะสม : 16,336,743 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 2 สะสม : 4,566,345 ราย

(จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น ครบตามเกณฑ์) จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 3 สะสม : 268,022 ราย

CV-19 วันนี้ 11 ส.ค. 64 พบ 21,038 ราย

สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีน อย่าลืม ป้องกันเบื้องต้น โดยต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

CV-19 วันนี้ 11 ส.ค. 64 พบ 21,038 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรู้ สู้โควิด

ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก วัดราษฎร์ประคองธรรมแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook