Covid - 19 Share0 Tweet

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

Nabi
สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 รวม 22,086 ราย จำแนกเป็น ติ ด เ ชื้ อ ใหม่ 21,816 ราย ติ ด เ ชื้ อ ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 270 ราย ผู้ ป่ ว ย สะสม 856,412 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หาย ป่ ว ย กลับบ้าน 23,672 ราย หาย ป่ ว ย สะสม 640,130 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่ ว ยกำลังรักษา 210,376 ราย เ สี ย ชี วิ ต 217 ราย

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เผย หญิงตั้งครรภ์ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่าครึ่ง เหตุ โ ร ค CV-19 ทำลายหลอดเลือดที่รกและสายสะดือ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ได้ง่าย

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

ห่วงท้องแก่ 8 เดือน มีน้ำคร่ำในมดลูกมากส่งผลดันจนปอดขยายตัวยากขึ้น ยิ่งเพิ่มความ เ สี่ ย ง ขณะที่ทารก ติ ด เ ชื้ อ จากแม่มากถึง 11.8% ย้ำต้อง ฉี ด วั ค ซี น ช่วยส่งผ่านภูมิคุ้มกันถึงลูกด้วย

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

พลอากาศโท นายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าว การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์ CV-19 ว่า สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ติด CV-19 เริ่มพบมากขึ้นหลังสงกรานต์ปี 2564 ข้อมูลล่าสุด ตั้งแต่ ธันวาคม 2563 – 11 สิงหาคม 2564 พบหญิงตั้งครรภ์ติดCV-19 1,993 ราย คลอดแล้ว 1,129 ราย (คิดเป็น 55% )

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

และกลุ่มนี้มีการ ฉี ด วั ค ซี น เพียง 10 ราย พบทารกติดเชื้อจากแม่ 113 คน คิดเป็น 11.8% ถือว่าสูงกว่าต่างประเทศมาก ส่วนหนึ่งเพราะเทียบกับข้อมูลจากประเทศที่ ฉี ด วั ค ซี น จำนวนมากแล้ว เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

พลอากาศโท นายแพทย์การุณ กล่าวอีกว่า รกและสายสะดือมีหลอด เ ลื อ ด จำนวนมาก ขณะที่โรคCV-19 เป็นโรคที่ทำให้หลอดเลือดชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สูงมาก ทั้งภาวะความดันโลหิตสูง เลือดออกง่ายกว่าปกติ

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

หลอดเลือดอุดตันที่ปอดมากกว่าปกติ รกลอกก่อนกำหนด จึงเป็นสาเหตุของการแท้งการคลอดก่อนกำหนด เด็กน้ำหนักน้อยกว่ากำหนด รวมถึงทำให้แม่เสียชีวิตได้ง่ายกว่าปกติ

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

รวมถึงสรีระหญิงตั้งครรภ์ ช่วง 32 สัปดาห์หรือ 8 เดือน ครรภ์จะใหญ่ขึ้น น้ำคร่ำในมดลูกมีมากที่สุดประมาณ 1-1.3 ลิตร จึงดันมดลูกขึ้นไปทำให้ปอดขยายตัวลำบาก เกิดภาวะปอดแฟบตามธรรมชาติ ทำให้เกิดปัญหาหายใจล้มเหลวได้มาก

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

ส่วนกรณีหญิงตั้งครรภ์ 20 สัปดาห์ ฉีด วั ค ซี น CV-19 ลูกเสียชีวิตในท้องนั้น ธรรมชาติของการตั้งครรภ์ สามารถพบทารกเสียชีวิตในท้องได้ประมาณ 1% มีหลายสาเหตุ ทั้งการ ติ ด เ ชื้ อ หลอดเลือด สายสะดือ รก ความดันโลหิตสูง

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

จะระบุว่ามาจากการ ฉี ด วั ค ซี น คงไม่สามารถจะสรุปได้ อย่างไรก็ตาม วัคซีนมีความปลอดภัยและจำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ควรฉีดเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพราะใน 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือนแรก

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

เป็นช่วงที่ร่างกายเด็กกำลังสร้างอวัยวะ ทุกอย่าง เช่น ระบบสมอง ประสาท กล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ ต้องไม่มียาหรือ วั ค ซี นใดๆเข้ามาแทรกซ้อน

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

สำหรับยาฟาวิพิราเวียร์มีการระบุว่าห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ สามารถใช้ยาเรมเดซิเวียร์แบบฉีดได้ในกรณีอาการรุนแรงเช่น CV-19 ลงปอด

สูตินรีแพทย์ เผย หญิงตั้งครรภ์ ติด CV-19 มีโอกาส เ สี ย ชี วิ ต มากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

ขอบคุณข้อมูลจาก อีจัน

ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก pixabayแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook