Covid - 19 Share0 Tweet

พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย

Nabi
พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย

พยาบาลด่านหน้า สุดอัดอั้นอีกราย โพสต์ระบายสิ่งที่เจอ ตัดพ้อ เบื้องบนไม่เคยจะช่วยบรรเทาเหตุการณ์ ที่หนักหน่วงได้เลย อีกทั้งถูกใครก็ไม่รู้ มาสวมรอยขโมยวัคซีนไป

พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย

วานนี้ 13 สิงหาคม 2564 ผู้ใช้เฟสบุ๊ก รายหนึ่ง เธอ คือ พยาบาลด่านหน้าช่วยชีวิตผู้ ป่ ว ย CV-19 โพสต์ ระบายความอัดอั้น และ ตั้งคำถาม ถึงเรื่องนี้ ว่า…

พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย

"หมดใจ หมดศรัทธา แต่เดิมถูกละเลยอยู่แล้ว ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ ก็เพื่อคนไข้ เพราะเบื้องบนไม่เคยจะช่วยบรรเทาเหตุการณ์ ที่หนักหน่วงได้เลย"

พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย

ตอนนั้นคนไข้CV-19ค้างในอีอาร์ 20 กว่าเคส ไหนจะเคสฝากบลา ๆ เกย์ออกซิเจนหมด ทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรมาให้ได้ทันที เราก็ต้องขอรับบริจาคมาทันที

พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย

เพราะคนไข้เรารอไม่ได้ อุปกรณ์ N95 face shield ในวอร์ดหมด พวกเราก็ต้องหาซื้อมาใช้กันเองให้ได้”

พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย

"จนมาวันนี้มันเกินไป โรงพยาบาลได้รับไฟเซอร์มาเพื่อให้บุคลากรด่านหน้า ที่ต้องดูแลคนไข้โควิดต่อกลับไม่ได้รับความยุติธรรม"

พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย

เมื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฉีดไฟเซอร์ออกมา รายชื่อคนด่านหน้าตกหล่น ทาง โรงพยาบาลตั้งเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ โดยไม่อิงทาง สธ.

พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย

"ทำให้ วั ค ซี น ที่นำเข้ามาเพื่อให้ด่านหน้า กลับถูกใครไม่รู้ ที่ไม่เคยแม้แต่เจอคนไข้โควิด หรือไม่รู้จักชุด PPE ด้วยซ้ำ มาสวมรอยขโมยวัคซีนไป"

พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย

เมื่อตั้งคำถามกับทางผู้บริหาร กลับได้คำตอบ คือ ความเงียบ แบบนี้จะให้เราชาวด่านหน้า รู้สึกยังไง

พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย

ไม่ใช่ว่าคุณไม่ควรได้รับวัคซีนนะ แต่คุณควรลำดับความสำคัญ หรือมีจิตสำนึกด้วยว่าใครควรได้ฉีดก่อน และใครรอได้ แล้วใครจะดูแลคนไข้ของเรา หากบุคลากรด่านหน้าไม่มีอีกต่อไป...RIP

พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย
พ ย า บ า ล ด่ า น หน้า โพสต์ ร ะ บาย อีกราย

ขอบคุณข้อมูลจาก อีจัน



แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook