Covid - 19 Share0 Tweet

กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

Nabi
กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

สถานการณ์ CV-19 วันที่ 17 ส.ค. 2564 ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 20,128 ราย สะสม 948,442 ราย หายป่วยเพิ่ม 20,791 ราย สะสม 899,451 ราย เ สี ย ชี วิ ต 239 ราย สะสม 7,973 ราย ด้าน อธิบดีกรมอนามัย เผย วัยรุ่นอายุ ​ระหว่าง 12​-18 ปี ​มีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ CV-19 ในประเทศไทย ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อรายวัน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก และวัยรุ่นอายุ ​ระหว่าง 12​-18 ปี​

กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

โดยพบว่ามีการ ติ ด เ ชื้ อ รายใหม่​ ในสัปดาห์​แรกเดือนสิงหาคม จำนวน 7,787 คน​ และมีจำนวนการ ติ ด เ ชื้ อ รายใหม่ในสัปดาห์ที่ 2 ​เพิ่มขึ้นเป็น 8,733 คน​ คิดเป็นร้อยละ 12

กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวกลุ่มวัยเรียน หรือวัยรุ่น จึงเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังการ ติ ด เ ชื้ อCV-19 เพิ่มมากขึ้น

กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งล่าสุดราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย มีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันCV-19ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดCV-19 ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

โดยยังไม่แนะนำสำหรับเด็กทั่วไปที่แข็งแรงดี จนกว่าจะมีวัคซีนที่มากขึ้น แต่มุ่งเน้นกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ที่มีโรคประจําตัวที่มีความเสี่ยงของCV-19 ที่รุนแรง

กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

อาทิ โรคอ้วน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โรคเบาหวาน และกลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ประเทศไทย มีเด็กและวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี จำนวน 5,196,248 คน พบติดเชื้อCV-19 ตั้งแต่ 1 เมษายน–14 สิงหาคม 2564 จำนวน 41,832 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.8 ในจำนวนนี้เสียชีวิต 8 คน

กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งทุกคนเป็นกลุ่มเด็กป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น พิการทางสมอง มะเร็ง และหัวใจ เป็นต้น ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กและวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี ที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง และมีความเสี่ยง ที่จะติดเชื้อได้ง่าย

กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

สามารถให้เด็กเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยแนะนำได้ โดยสอบถามและประสานนัดหมายกับสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ประกาศให้บริการ

กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

“ทั้งนี้ การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันCV-19ของกลุ่มเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ยังคงต้องยึดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.เว้นระยะห่างทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน และจำกัดการเดินทางเท่าที่จำเป็น และไม่ไปในที่ที่มีคนหนาแน่น เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

กรม อ น า มั ย เผย วัยรุ่นอายุ 12​-18 ปี มีแนวโน้ม ติ ด CV-19 เพิ่มสูงขึ้น

2.สวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะเวลากินอาหาร และไม่กินอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งงดการรวมกลุ่มกับเพื่อน เปลี่ยนเป็นการติดต่อผ่านโทรศัพท์ หรือผ่านระบบออนไลน์แทน

3.หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และ

4) ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” ทุกวัน หากพบมีความเสี่ยงสูงให้แจ้งผู้ปกครองทันที” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook