Covid - 19 Share0 Tweet

สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

Nabi
สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

สถานการณ์ CV-19 วันที่ 18 ส.ค. 2564 ยอด เ สี ย ชี วิ ต ยอดสูงสุดต่อเนื่อง วันนี้อยู่ที่ 312 ราย เ สี ย ชี วิ ต สะสม 8,285 ราย ติ ด เ ชื้ อเพิ่ม 20,515 ราย สะสม 968,957 ราย ( ติ ด เ ชื้ อ ทั่วไป 20,267 ราย ในเรือนจำ 248 ราย) เ สี ย ชี วิ ตเพิ่ม 312 ราย (สะสม 8,285 ราย) ห า ย ป่ ว ยเพิ่ม 22,682 ราย

สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

ทั้งนี้ นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าว ถึงสถิติการ เ สี ย ชี วิ ตว่า หลายประเทศจะดูการเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน เพราะระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูลตกหล่นเป็นระยะ ดังนั้นต้องเรียนว่าสำหรับ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต 312 รายของประเทศไทยวันนี้ จึงไม่ใช่เพิ่ง เ สี ย ชี วิ ต แต่มีประมาณ 100 ราย ในเกือบ 20 จังหวัดที่รายงานช้า

สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

โดยมี 50 ราย พบข้อมูลวันที่ เ สี ย ชี วิ ต ก่อนเดือนสิงหาคม บางรายย้อนหลังไปจนถึงเดือนเมษายน และอีก 50 ราย เ สี ย ชี วิ ต ช่วงต้นเดือนสิงหาคม

สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

เนื่องจากบางรายไม่ได้เข้าโรงพยาบาล แต่มีการ เ สี ย ชี วิ ต จึงต้องชันสูตรหาสาเหตุ ซึ่งก็เจอว่าติดเชื้อ CV-19 ซึ่งแปลว่าหากไม่รวมจำนวนตกหล่น ยอดการ เสี ย ชี วิ ต จะอยู่ที่ 200 กว่าราย

สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

นอกจากนั้น จำนวน ผู้ เ สี ย ชี วิ ต 312 ราย พบว่าเป็นผู้ไม่เคยรับวัคซีนโควิดรวม 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 47 ซึ่งมี 1 รายเป็นบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า เวรเปล โรงพยาบาลแม่สอด

สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

โดยมีโรคประจำตัวที่เป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพ ซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ส่วนผู้เสียชีวิตที่ได้รับวัคซีนแล้วเพียงเข็มที่ 1 มี 33 ราย

สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

ซึ่งปกติการหวังประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิต ต้องฉีดครบสูตรตามกำหนด และนับหลังจากเข็มที่ 2 ครบแล้วไปอีก 14 วัน จึงจะเกิดภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ และอีก 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล

สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

ทั้งนี้หากตัดส่วนที่รอตรวจสอบข้อมูล จะเห็นว่าทั้งหมดที่เสียชีวิตคือผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยหรือฉีดยังไม่ครบ ดังนั้นเราจึงย้ำความสำคัญในกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย โ ร ค เ รื้ อ รั ง ผู้สูงอายุ ต้องติดตามข่าว ลงทะเบียนฉีดตามสิทธิ์ และอย่าลังเล

สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

การฉีดวัคซีนเป็นสิทธิ์การตัดสินใจของเจ้าตัว ควรศึกษาข้อมูลให้มั่นใจ แต่ทางวิชาการยืนยันว่าวัคซีนปลอดภัย มีประสิทธิผลสูง ก็จะทำให้เราปลอดภัยจาก CV-19 ไปด้วยกัน

สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

การป้องกันการติด เ ชื้ อ CV-19 ตลอดเวลา หรือเรียกว่า การป้องกันการติดเชื้อครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)

สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

ต้องตื่นรู้ตลอดเวลาในการระวังตัวเอง ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นผู้ทำงานในโรงพยาบาลที่จะถูกสอนให้ป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลา แต่เราจะขยายไปถึงประชาชนที่ใช้ชีวิตปกติ ก็ต้องป้องกันตลอดเวลาแม้ไม่มีความเสี่ยง

สธ. แจง ตัวเลข สู ญ เ สี ย 312 ราย ที่ปรากฎออกมา คือตัวเลข ต ก ห ล่ น ไม่ใช่วันเดียว

คิดเสมอว่าคนรอบตัวที่จะสนิทหรือไม่ก็อาจมีเชื้อแฝงอยู่ การป้องกันเต็มที่ของเราจะทำให้ปลอดภัยไม่ติดเชื้อ และต้องคิดเสมอว่าตัวเราเองอาจติดเชื้อแฝงอยู่ การป้องกันเต็มที่ก็จะช่วยให้คนใกล้ตัวเราปลอดภัย

ขอบคุณข้อมูลจาก EasyYukhonแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook