Covid - 19 Share0 Tweet

เข้าไปเช็ก ได้เลย ใครเข้าเกณฑ์ รับ ไ ฟ เ ซ อ ร์ นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียน 21-24 ส.ค. นี้

Nabi
เข้าไปเช็ก ได้เลย ใครเข้าเกณฑ์ รับ ไ ฟ เ ซ อ ร์ นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียน 21-24 ส.ค. นี้

เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเกณฑ์ การลงทะเบียนรับไฟเซอร์ โดยมีเงื่อนไขกำหนดเกณฑ์ เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 21-24 ส.ค. 64 นี้

เข้าไปเช็ก ได้เลย ใครเข้าเกณฑ์ รับ ไ ฟ เ ซ อ ร์ นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียน 21-24 ส.ค. นี้

"นนท์พร้อม Pfizer Day" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer วันที่ 21- 24 ส.ค. 64 นัดฉีดวัคซีนวันที่ 25 , 28 , 29 , 30 ส.ค. 64 ลงทะเบียนที่ www.นนท์พร้อม .com 

เข้าไปเช็ก ได้เลย ใครเข้าเกณฑ์ รับ ไ ฟ เ ซ อ ร์ นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียน 21-24 ส.ค. นี้

นัดฉีดวัคซีนวันที่ 25,28,29,30 ส.ค. 64 โดยเเบ่งเป็น 2 สถานที่

1. Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 25, 30 ส.ค. วันละ 9,000 คน

2. MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28, 29 ส.ค. วันละ 9,000 คน

เข้าไปเช็ก ได้เลย ใครเข้าเกณฑ์ รับ ไ ฟ เ ซ อ ร์ นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียน 21-24 ส.ค. นี้

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน ต่อไปนี้

 • ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)
 • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)
เข้าไปเช็ก ได้เลย ใครเข้าเกณฑ์ รับ ไ ฟ เ ซ อ ร์ นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียน 21-24 ส.ค. นี้

กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง (ต้องนำหลักฐานมาแสดง อาทิ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ)

 • นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป
 • เด็กอายุ 12-17 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น***)
 • โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ
 • เด็กอายุ 12-13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป
 • เด็กอายุ 13-15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป
 • เด็กอายุ 15-18 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป
เข้าไปเช็ก ได้เลย ใครเข้าเกณฑ์ รับ ไ ฟ เ ซ อ ร์ นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียน 21-24 ส.ค. นี้

หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ได้แก่ ***

 • 1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • 3) โรคไตวายเรื้อรัง
 • 4) โรคหลอดเลือดสมอง
 • 5) โรคมะเร็งทุกชนิด
 • 6) โรคเบาหวาน
 • 7) โรคอ้วน
เข้าไปเช็ก ได้เลย ใครเข้าเกณฑ์ รับ ไ ฟ เ ซ อ ร์ นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียน 21-24 ส.ค. นี้

สรุปยอดจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 20 ส.ค. 2564) รวม 26,428,101 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 609,435 โดส

 • เข็มที่ 1 : 387,683 ราย
 • เข็มที่ 2 : 215,414 ราย
 • เข็มที่ 3 : 6,338 ราย
เข้าไปเช็ก ได้เลย ใครเข้าเกณฑ์ รับ ไ ฟ เ ซ อ ร์ นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียน 21-24 ส.ค. นี้

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 19,973,692 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 5,920,614 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 533,795 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook