Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ 25 สิงหาคม 2564

Nabi
สถานการณ์ CV-19 วันนี้ 25 สิงหาคม 2564

ยอดผู้ติดเชื้อ CV-19 วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 รวม 18,417 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 18,271 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 146 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,073,505 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ 25 สิงหาคม 2564

หายป่วยกลับบ้าน 21,186 ราย หายป่วยสะสม 875,589 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 189,268 ราย เสียชีวิต 297 ราย สะสม 10,085 ราย

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ 25 สิงหาคม 2564

สรุปยอดจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 24 ส.ค. 2564) รวม 28,197,659 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 24 สิงหาคม 2564

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ 25 สิงหาคม 2564

ยอดฉีดทั่วประเทศ 585,214 โดส

  • เข็มที่ 1 : 400,825 ราย
  • เข็มที่ 2 : 175,026 ราย
  • เข็มที่ 3 : 9,363 ราย
สถานการณ์ CV-19 วันนี้ 25 สิงหาคม 2564

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 21,231,498 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 6,405,537 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 560,624 ราย

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ 25 สิงหาคม 2564

ช่วงนี้การแพร่ระบาดของ CV-19 ยังคงทำให้เราต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย อย่างไรก็ตาม การสวมหน้ากากและทิ้งอย่างถูกวิธี จะช่วยลดการแพร่เชื้อได้อีกช่องทางหนึ่ง

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ 25 สิงหาคม 2564

โดยมี How to ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ ดังนี้

  • 1. ล้างมือให้สะอาด ก่อนถอดหน้ากากอนามัย
  • 2. จับสายรัด 2 ข้าง แล้วถอดออก โดยไม่ใช้มือสัมผัสกับตัวหน้ากาก
  • 3. นำหน้ากากอนามัยใส่ถุงแยกจากขยะทั่วไป แล้วรัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการกระจายของเชื้อ
  • 4. ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
  • 5. ล้างมือให้สะอาด หลังทิ้งหน้ากากอนามัย
สถานการณ์ CV-19 วันนี้ 25 สิงหาคม 2564

สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีน อย่าลืม ป้องกันเบื้องต้น โดยต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรู้สู้โควิด

ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก วัดราษฎร์ประคองธรรมแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook