Covid - 19 Share0 Tweet

สมุทรปราการ พบติด CV-19 วันเดียว 1,432 ราย

Nabi
สมุทรปราการ พบติด CV-19 วันเดียว 1,432 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อ CV-19 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 รวม 17,984 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 17,660 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 324 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,535 ราย เสียชีวิต 292 ราย

สมุทรปราการ พบติด CV-19 วันเดียว 1,432 ราย

อย่างไรก็ตามวันนี้ 28 สิงหาคม 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงาน ติดCV-19รายใหม่ 1,432 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ 1,160 ราย ดังนี้

สมุทรปราการ พบติด CV-19 วันเดียว 1,432 ราย

อ.เมือง 408 ราย

อ.บางบ่อ 181 ราย

อ.บางพลี 237 ราย

อ.พระประแดง 133 ราย

อ.พระสมุทรฯ 69 ราย

อ.บางเสาธง 132 ราย

รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 272 ราย

สมุทรปราการ พบติด CV-19 วันเดียว 1,432 ราย

ข่าวเศร้าของวันนี้ พบผู้เสียชีวิต 18 ราย โดยส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง รวมถึงมีบางส่วน ได้รับวัคซีนโควิดไปแล้วด้วย

สมุทรปราการ พบติด CV-19 วันเดียว 1,432 ราย

ขณะที่สถานการณ์ภาพรวมของการติดเชื้อโควิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 พบว่า มีผู้ป่วยโควิดสะสมแล้วทั้งหมด 76,476 ราย

สมุทรปราการ พบติด CV-19 วันเดียว 1,432 ราย

เสียชีวิตสะสม 788 ราย กำลังรักษา 17,731 ราย (รอเตียง 296 ราย) ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 มีทั้งหมด 57,957 ราย

ขอบคุณข้อมูลจา อีจัน


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook