ต่างประเทศ Share0 Tweet

สหรัฐฯ ไฟเขียว วั ค ซี น โ ด ส 3 ผู้มีระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น อ่ อ น แ อ

Nabi
สหรัฐฯ ไฟเขียว วั ค ซี น โ ด ส 3 ผู้มีระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น อ่ อ น แ อ

ช่วงนี้สหรัฐฯ กำลังเผชิญกับเชื้อไวรัสCV-19 อีกระลอก จึงได้อนุมัติฉี ด วั ค ซี น ป้องกันโดสที่ 3 สำหรับผู้มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ 

สหรัฐฯ ไฟเขียว วั ค ซี น โ ด ส 3 ผู้มีระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น อ่ อ น แ อ

สำนักข่าวซินหัวไทย รายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดี (12 ส.ค.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ (FDA) อนุมัติการฉีด วั ค ซี นป้องกันCV-19 โดสที่ 3 สำหรับผู้มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

สหรัฐฯ ไฟเขียว วั ค ซี น โ ด ส 3 ผู้มีระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น อ่ อ น แ อ

“ขณะสหรัฐฯ เผชิญการระบาดของCV-19 อีกระลอก สำนักงานฯ ตระหนักดีว่าผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องมีความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงโดยเฉพาะ ผลการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันอย่างละเอียดบ่งชี้ว่า

สหรัฐฯ ไฟเขียว วั ค ซี น โ ด ส 3 ผู้มีระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น อ่ อ น แ อ

คนกลุ่มเล็กและเปราะบางนี้อาจได้ประโยชน์จากการรับวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทค หรือของโมเดอร์นา โดสที่ 3” เจเน็ต วูดค็อก รักษาการกรรมาธิการของสำนักงานฯ ระบุ

สหรัฐฯ ไฟเขียว วั ค ซี น โ ด ส 3 ผู้มีระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น อ่ อ น แ อ

วูดค็อกเสริมว่าสำนักงานฯ มีส่วนร่วมในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวดอย่างแข็งขันกับพันธมิตรของรัฐบาลกลาง เพื่อพิจารณาว่าต้องมีการฉีดวัคซีนโดสเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่

สหรัฐฯ ไฟเขียว วั ค ซี น โ ด ส 3 ผู้มีระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น อ่ อ น แ อ

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) ประเมินว่ามีประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ ร้อยละ 2.7 ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมถึงผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยโรคมะเร็งบางประเภท และผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวซินหัวไทย


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook