ดูดวง Share0 Tweet

ราศีที่ในช่วงนี้ เงินติดขัด ได้มาจ่ายไป ไม่มีเหลือเก็บ

Fairy Cat
ราศีที่ในช่วงนี้ เงินติดขัด ได้มาจ่ายไป ไม่มีเหลือเก็บ

ด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ คงไม่มีใครอยากเสียเงิน หรือต้องจ่ายในเรื่องที่ไม่สมควรจะจ่าย แต่หากเรารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็พอจะหาแนวทางป้องกันและระมัดระวังในการใช้จ่ายได้

ราศีที่ในช่วงนี้ เงินติดขัด ได้มาจ่ายไป ไม่มีเหลือเก็บ

สำหรับราศีที่ในช่วงนี้ เงินติดขัด ได้มาจ่ายไป ไม่มีเหลือเก็บ ได้แก่ ราศีเมถุน ธนู และ ตุลย์ เนื่องจากดาวศุกร์ซึ่งส่งผลเรื่องการเงิน อยู่ในภพเสียแก่ลัคนา ส่งผลให้แม้ได้เงินเข้ามาในช่วงนี้ก็มีภาระ หรือต้องเสียเงินกับเรื่องที่ไม่ควรจะเสีย โดยเฉพาะชาวราศีธนู กว่าจะได้เงินเข้ามาต้องเหนื่อยยากลำบากก่อน เมื่อได้มาก็มีเหตุให้ต้องจ่าย สำหรับชาวราศีตุลย์ ให้ระวังรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของคนใกล้ชิดหรือบริวาร หรือซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน ส่วนชาวราศีเมถุน ให้ระวังข้าวของเสียหาย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสิ่งของรอบตัว

ราศีที่ในช่วงนี้ เงินติดขัด ได้มาจ่ายไป ไม่มีเหลือเก็บ

ท่านใดที่อยู่ใน 3 ราศีดังที่กล่าวมาแล้ว จึงควรวางแผนเรื่องการใช้จ่ายต่างๆ ให้รอบคอบ หมั่นตรวจสอบและระวังเรื่องทรัพย์สิน ข้าวของเครื่องใช้ และที่อยู่อาศัยให้ดี เพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ราศีที่ในช่วงนี้ เงินติดขัด ได้มาจ่ายไป ไม่มีเหลือเก็บ
ราศีที่ในช่วงนี้ เงินติดขัด ได้มาจ่ายไป ไม่มีเหลือเก็บ
ราศีที่ในช่วงนี้ เงินติดขัด ได้มาจ่ายไป ไม่มีเหลือเก็บ
ราศีที่ในช่วงนี้ เงินติดขัด ได้มาจ่ายไป ไม่มีเหลือเก็บ
ราศีที่ในช่วงนี้ เงินติดขัด ได้มาจ่ายไป ไม่มีเหลือเก็บ


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook