ท้องถิ่น Share0 Tweet

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews

Shambhala TS
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว จาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี รายงานข่าวการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านสารเห็ด จ.เพชรบุรี เป็นไปด้วยความเดือดดาล เฉือนชนะ 1 คะแนน ผู้แพ้ประท้วงขอนับใหม่

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ต.ค. นาย จีรยุทธ กิตติวุฒิดำรงชัย ผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านสารเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พร้อมชาวบ้านกว่า 70 คน เดินทางมาที่ว่าการอำเภอท่ายาง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม ต่อ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง แสดงความคัดค้านคำสั่ง นายอำเภอที่อนุมัติให้มีการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านสารเห็ด ใหม่อีกครั้ง ตามคำร้องของ นางจิรภา รานไพร ผู้สมัครหมายเลข 1 ที่ได้คะแนนรองลงมา

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews

การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านสารเห็ด ต.ท่ายาง มีการลงคะแนนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ตลอดทั้งวันการเลือกตั้งเป็นไปตามปกติ ผลการลงคะแนนปรากฏว่า

  • ผู้สมัครหมายเลข 1 คือ นางจิรภา รานไพร ได้ 223 คะแนน
  • ผู้สมัครหมายเลข 2 นายจีรยุทธ กิตติวุฒิดำรงชัย ได้คะแนน 224 คะแนน
  • ผู้สมัครหมายเลข 3 นางนารีรัตน์ บวงสรวง ได้ 14 คะแนน
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews

นายจีรยุทธ จึงเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ชนะนางจีรภา ไป 1 คะแนน และมีการนำหีบบัตรที่ลงคะแนนแล้วไปเก็บรักษาที่ ที่ว่าการอำเภอท่ายาง

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews

ต่อมาวันที่ 23 กย.นางจีรภา ได้ร้องเรียนนายประทีป นายอำเภอท่ายาง ขอให้มีการนับคะแนนใหม่และพิจารณาบัตรเสียใหม่ทั้งหมดว่าเป็นบัตรเสียตามระเบียบหรือไม่และนายประทีปได้มีคำสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 ข้อ89 และเกิดความชัดเจนเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ในวันที่ 26 กย.พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งชุดใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews

ด้านนายจีรยุทธ ซึ่งเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจึงร้องคัดค้านคำสั่ง นายประทีปที่สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เนื่องจากเห็นว่าการเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 22 กย.ถูกต้องตามกฏหมาย คณะกรรมการทำตามระเบียบครบถ้วน การให้เปิดหีบนับคะแนนใหม่จึงไม่ชอบด้วยกฏหมาย หีบเลือกตั้งที่มีผู้ใช้สิทธิแล้วไม่อยู่ในที่ๆปลอดภัย แต่ปรากฏ นายประทีปยืนยันคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จึงเดินทางมาคัดค้านดังกล่าว

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews

เบื้องต้นนายประทีป ติดภารกิจราชการจึงมอบหมายให้ นายสมพร เยี่ยมยงวรรณ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่ายาง เข้าเจรจาทำความเข้าใจกับชาวบ้าน จนชาวบ้านยินยอมให้มีการเปิดหีบนับคะแนนใหม่ ที่หอประชุมอำเภอท่ายาง โดยมีนายเจริญฤทธิ์ จันฑิมา ปลัดอาวุโสอำเภอท่ายาง เป็นผู้ควบคุมการนับคะแนน

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews

โดยการนับคะแนนดังกล่าว เริ่มเวลา 10.00 น. ใช้เวลาการนับคะแนนใหม่ และพิจารณาบัตรดี บัตรเสีย ประมาณ 1 ชั่วโมง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นางจีรภา ได้คะเเนน 223 คะเเนน นายจีรยุทธ ได้ 224 คะเเนน และนางนารีรัตน์ ได้ 14 คะแนน บัตรเสีย 19ใบ บัตรไม่ประสงค์ลงคะเเนน จำนวน 4 ใบ เช่นเดียวกับการนับคะแนนเลือกตั้งครั้งแรก

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสารเห็ดวุ่น เฉือนชนะ 1 คะแนน ขอนับคะแนนใหม่ #JarmLocalNews

เบื้องต้นนางจิรภา รานไพร ผู้ร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่ยอมรับผลการนับคะแนน และแสดงความยินดีกับนายจีรยุทธ กิตติวุฒิดำรงชัย ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นประชาชนได้แยกย้ายเดินทางกลับ...

 

เรื่องและภาพโดย: อภิชาต พวงน้อย ทีมข่าวภูมิภาค จาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook