ข่าววันนี้ Share0 Tweet

ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ

Nabi
ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ เฟซบุ๊กชื่อ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งได้โพสต์หลักฐาน และพร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณีที่ถูกกล่าวหา ซึ่งนายธนาธร ได้โพสต์ใจความว่า 

เราเลือกที่จะทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ

ผมเลือกที่จะร่วมสร้างพรรคอนาคตใหม่กับสมาชิก เพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านกลับสู่ประชาธิปไตยที่สันติและค่อยเป็นค่อยไปมากที่สุดคือการทำผ่านกระบวนการรัฐสภา

สังคมที่เราอยากเห็นคือสังคมที่เป็นประชาธิปไตย ที่คนทุกคนเท่าเทียมกัน หลักนิติรัฐและความเป็นธรรมได้รับการเชิดชู ทรัพยากรของประเทศถูกนำไปใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ สังคมสวยงามที่เรียบง่ายแต่ขณะเดียวกันก็หนักแน่นไปด้วยหลักการ

ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ

แต่จนถึงวันนี้ ผมมีคดีและข้อกล่าวหาทั้งสิ้นแล้ว 6 กรณี ผมไม่มีเจตนาร้ายกับสังคม แต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศที่เราฝันถึง ย่อมกระทบกับผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยที่พอใจกับสังคมที่ไม่มีวันพรุ่งนี้ คนกลุ่มนี้เองที่ไม่ต้องการให้เราเข้าสภา และพร้อมทำทุกอย่างที่แม้แต่จะนำประเทศไทยลงเหวเพื่อรักษาอำนาจตัวเองไว้

ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ
รูปที่ 1 ใบสั่งตามรูปแสดงให้เห็นว่า ผมอยู่ที่สุรินทร์ในวันที่ 7 มกราคม
ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ
รูปที่ 2 ใบสั่งตามรูปแสดงให้เห็นว่า ผมอยู่ที่ถนนทางหลวงที่ 24 กม. ที่ 107-109 นางรอง บุรีรัมย์ วันที่ 8 มกราคม เวลา 11.41

ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นที่ผมต้องไปชี้แจงพรุ่งนี้ไม่มีมูล ไม่มีใครมีหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์โต้แย้งหลักฐานที่เรานำเสนอได้ ผมไม่ได้ถือหุ้นสื่อในวันที่ผมสมัคร ส.ส. และ กกต. ไม่มีอำนาจในการตั้งข้อกล่าวหาและตรวจสอบผมในประเด็นนี้ ผมหวังว่า กกต. จะเป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริง เป็นเสาหลักที่เข้มแข็งในการดำเนินการผลักดันสังคมให้กลับสู่ความเป็นประชาธิปไตย

ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ
รูปที่ 3 ใบสั่งตามรูปแสดงให้เห็นว่า ผมอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก กม. 5 (ขาเข้า) ตำบลคลองสี่ ปทุมธานี วันที่ 8 มกราคม เวลา 14.45
ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ
รูปที่ 4 และ 5 เนื่องจากม.จ. จุลเจิม ยุคล ได้เขียนข้อความทวงถามต้นขั ้วเช็คผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอ งเขา ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เอ่ยชื ่อโดยตรง ผมสันนิฐานว่าเขาเขียนถึงผม  ถ้าเจ้าตัวไม่มีเจตนาเขียนถ ึงผม ผมขอโทษมา ณ ที่นี้ รูปนี้แสดงให้เห็นว่าต้นขั้ วเช็คเรียงลำดับอย่างถูกต้อ ง และสอดคล้องกับหมายเลขเช็คท ี่แถลงไปก่อนหน้า ไม่มีการทำเช็คย้อนหลังอย่า งที่หลายคนพยายามกล่าวหาแต่ อย่างใด ท่านที่ยังสงสัยสามารถสอบถา มไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยาไ ด้ถึงการเรียงเบอร์ตามต้นขั ้วดังกล่าว

หาก กกต. ใช้อำนาจโดยมิชอบ สุ่มเสี่ยงที่จะมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 157 ผมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฏหมายกับ กกต. ต่อไป

พรุ่งนี้ผมต้องไปอธิบายกรณีที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นสื่อต่อ กกต. โดยจะนำหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ของผมไปด้วย นอกเหนือจากหลักฐานที่ผมเสนอต่อสาธารณะไปแล้ว ยังมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ อีกมาก เช่น

ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ
รูปที่ 4 และ 5 เนื่องจากม.จ. จุลเจิม ยุคล ได้เขียนข้อความทวงถามต้นขั ้วเช็คผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอ งเขา ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เอ่ยชื ่อโดยตรง ผมสันนิฐานว่าเขาเขียนถึงผม  ถ้าเจ้าตัวไม่มีเจตนาเขียนถ ึงผม ผมขอโทษมา ณ ที่นี้ รูปนี้แสดงให้เห็นว่าต้นขั้ วเช็คเรียงลำดับอย่างถูกต้อ ง และสอดคล้องกับหมายเลขเช็คท ี่แถลงไปก่อนหน้า ไม่มีการทำเช็คย้อนหลังอย่า งที่หลายคนพยายามกล่าวหาแต่ อย่างใด ท่านที่ยังสงสัยสามารถสอบถา มไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยาไ ด้ถึงการเรียงเบอร์ตามต้นขั ้วดังกล่าว

รูปที่ 1 ใบสั่งตามรูปแสดงให้เห็นว่าผมอยู่ที่สุรินทร์ในวันที่ 7 มกราคม

รูปที่ 2 ใบสั่งตามรูปแสดงให้เห็นว่าผมอยู่ที่ถนนทางหลวงที่ 24 กม. ที่ 107-109 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 8 มกราคม เวลา 11.41 น.

ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ
รูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเด ินทาง และการยืนยันหลักฐานที่อยู่ และเวลาตามใบสั่งในรูปก่อนห น้า และตามใบเสร็จทางพิเศษที่ชี ้แจงไปก่อนหน้า ทุกท่านจะเห็นได้ว่าเวลาและ ที่อยู่สอดคล้องกันทั้งหมด

รูปที่ 3 ใบสั่งตามรูปแสดงให้เห็นว่าผมอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก กม. 5 (ขาเข้า) ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 8 มกราคม เวลา 14.45 น.

รูปที่ 4 และ 5 เนื่องจาก ม.จ. จุลเจิม ยุคล ได้เขียนข้อความทวงถามต้นขั้วเช็คผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขา ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรง ผมสันนิฐานว่าเขาเขียนถึงผม ถ้าเจ้าตัวไม่มีเจตนาเขียนถึงผม ผมขอโทษมา ณ ที่นี้ รูปนี้แสดงให้เห็นว่าต้นขั้วเช็คเรียงลำดับอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับหมายเลขเช็คที่แถลงไปก่อนหน้า ไม่มีการทำเช็คย้อนหลังอย่างที่หลายคนพยายามกล่าวหาแต่อย่างใด ท่านที่ยังสงสัยสามารถสอบถามไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ถึงการเรียงเบอร์ตามต้นขั้วดังกล่าว

ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ

รูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเดินทาง และการยืนยันหลักฐานที่อยู่และเวลาตามใบสั่งในรูปก่อนหน้า และตามใบเสร็จทางพิเศษที่ชี้แจงไปก่อนหน้า ทุกท่านจะเห็นได้ว่าเวลาและที่อยู่สอดคล้องกันทั้งหมด

#พรรคอนาคตใหม่ #อนาคตใหม่ #ธนาธร #โอนหุ้น

ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ
ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ
ธนาธร เปิดหลักฐาน พร้อมเข้าไปชี้แจงทุกกรณี เผย ทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสันติ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook