ข่าววันนี้ Share0 Tweet

10 พระปรีชาสามารถ ด้านการทหาร ของ “สมเด็จพระราชินีสุทิดา”

Nabi
2 พฤษภาคม 2562 - 15:36(แก้ไข)
10 พระปรีชาสามารถ ด้านการทหาร ของ “สมเด็จพระราชินีสุทิดา”
10 พระปรีชาสามารถ ด้านการทหาร ของ “สมเด็จพระราชินีสุทิดา”

พระปรีชาสามารถ ด้านการทหาร ของ “สมเด็จพระราชินีสุทิดา”

10 เรื่องด้านการทหาร ของ “พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา” สมเด็จพระราชินี ใน รัชกาลที่10 ที่แสดงถึงพระปรีชา ของพระองค์.... สมเด็จพระราชินี ผู้ทรงเป็นนายทหารหญิง ราชองครักษ์ที่แข็งแกร่ง..

1.ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

2.ทรงเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

3.ทรงมีพระนามย่อ ที่ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เรียกขาน ว่า S.V. : Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya

10 พระปรีชาสามารถ ด้านการทหาร ของ “สมเด็จพระราชินีสุทิดา”

4. ทรงเป็นนายทหารหญิง อย่างเต็มภาคภูมิ และ ทรงพระปรีชา ด้านการทหาร โดยทรงผ่านหลักสูตรการฝึกต่างๆ ทั้งหลักสูตร รักษาพระองค์ ,ยิงปืน ของรบพิเศษ ยิงปืนฉับพลัน เป้าเคลื่อนไหว และ การชิงตัวประกัน การยิง ในCQB : Close Quarters Battle

5.ทรงผ่านหลักสูตร ส่งทางอากาศของหน่วยรบพิเศษ โดยทรงทำการกระโดดร่ม 5 ครั้ง จากเครื่องบิน ตามหลักสูตร ของ รร.สงครามพิเศษ

6.ทรงผ่านหลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ด้วยการกระโดดร่มลงทะเล ที่สัตหีบ ในเวลากลางคืน เป็นพระองค์แรก ของ นย. เพราะ เป็นครั้งแรกของ นาวิกโยธิน เพราะที่ผ่านมา โดดแต่ตอนกลางวัน

7.ทรงมีความแข็งแรง และแข็งแกร่ง ทั้งร่างกาย และจ้ตใจ. ทรงตั้งพระทัย ในการฝึก จนได้รับคำชมเชย จากครูฝึกในทุกหลักสูตร ที่ทรงมีความมุ่งมั่น และใส่ใจ ในการฝึก จนสำเร็จ

8.ทรงเข้ารับการศึกษา วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.)รุ่น 59อันเป็นหลักสูตร การศึกษา สำหรับ นายทหารระดับที่จะเป็น ผบ.หน่วย

10 พระปรีชาสามารถ ด้านการทหาร ของ “สมเด็จพระราชินีสุทิดา”

9.ทรง เป็น ผู้บังคับการกรมราชวัลลภเริงระบำ ที่มีกำลัง 3 กองพัน และ1 บก.กรม และทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรี”ราชวัลลภ เริงระบำ” Hop to the Bodies Slams เมื่อ 11 พย. 2559 ในงานวันราชวัลลภ ที่มีความยาวนาน 48 นาที ต่อเนื่อง อย่างสง่างาม และเข้มแข็ง โดยทรงใส่ใจในการมาซ้อม ด้วยพระองค์เอง อย่างสม่ำเสมอ ทรงมีความอดทนสูงเยี่ยงทหาร

10. ทรงเป็นพระราชินี ที่เป็น ราชองครักษ์ ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และปฏิบัติหน้าที่ ราชองครักษ์ ในทุกพระราชกรณียกิจของ สทเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีระเบียบวินัย มีความเป็นทหาร ทั้ง ลักษณะทางทหาร พระวรกาย และ พระหฤทัย

10 พระปรีชาสามารถ ด้านการทหาร ของ “สมเด็จพระราชินีสุทิดา”

ในด้านการทหาร สมเด็จพระราชินี สุทิดา ทรงได้รับยศทางทหารเป็น ร้อยตรีหญิง เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2553

ทรงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็น พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559

ทั้งนี้ ทรงผ่าน ตำแหน่งสำคัญคือ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พลตรี)

10 พระปรีชาสามารถ ด้านการทหาร ของ “สมเด็จพระราชินีสุทิดา”

ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พลตรี)

เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี)

รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)

รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตราเงินเดือน น.9)

รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากคุณ Wassana Nanuam

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook