ข่าววันนี้ Share0 Tweet

เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ

Chloe J
4 พฤษภาคม 2562 - 14:05(แก้ไข)
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ

4 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นวันอันเป็นมงคลยิ่งต่อปวงชนชาวไทย กับพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และทรงสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ให้ทรงดำรงฐานันดรศักดิ์

เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ให้ทรงดำรงฐานันดรศักดิ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการ

เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ

เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ
เผยพระนามเต็ม สมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังได้รับสถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศ

ขอบคุณภาพจาก royalworldthailand

#พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook