ข่าววันนี้ Share0 Tweet

เปิดที่มา ปืนสีทอง ในงานพระราชพิธี

Nabi
4 พฤษภาคม 2562 - 15:36(แก้ไข)
เปิดที่มา ปืนสีทอง ในงานพระราชพิธี

ทีมาของปืนสีทอง ที่หลาย ๆ ท่านได้สังเกตุเห็นในงานพระราชพิธี "เชิญพระสุพรรณบัฏ" "ดวงพระบรมราชสมภพ" และ "พระราชลัญจกร" และการจุดเทียนชัย ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งทางเพจเฟซบุ๊ก สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำข้อมูลมาลงเอาไว้ ซึ่งมีใจความว่า 

เปิดที่มา ปืนสีทอง ในงานพระราชพิธี

โบราณราชประเพณี ตำรวจหลวงกับอาวุธประจำกายสีทอง

ปืนสีทอง ภาพที่หลายท่านสังเกตเห็นในการถ่ายทอดสด พระราชพิธี "เชิญพระสุพรรณบัฏ" "ดวงพระบรมราชสมภพ" และ "พระราชลัญจกร" และการจุดเทียนชัย ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีใครสังเกตุไหมครับว่า ปืนทาโว่ที่ #ตำรวจหลวง ใช้งานเป็นสีทองทั้งกระบอกเลยครับ

" เรื่องปืน tavor สีทอง แต่นี้ไปใช้ประกอบชุดพระตำรวจหลวง แต่เดิมพระตำรวจหลวงจะมีเฉพาะดาบสีทอง และหอกสีทอง ในโบราณกาลก็สามารถใช้ในการอารักขา​ได้ แต่ปัจจุบัน​ดาบและหอกถูกใช้แค่เป็นเครื่องประกอบแต่โบราณ และได้เพิ่ม ปลย และ ปพ เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งนอกจากจะทำสีทองแล้ว สายสะพายปืนและซองแม็กซอง ปพ ก็ถูกออกแบบตัดเย็บให้ดูกลมกลืนสมเกียรติ​กับชุดพระตำรวจหลวงด้วย"

เปิดที่มา ปืนสีทอง ในงานพระราชพิธี

กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ หรือเดิมชื่อว่า กรมพระตำรวจ หรือกรมตำรวจ จัดเป็นกรมใหญ่ฝ่ายทหาร แต่ “มิได้เกี่ยวข้องกับกรมพระกระลาโหมเลย แต่เดิมมามีข้อห้ามมิให้เสนาบดีผู้ใดผู้หนึ่งขอให้ตั้งผู้ใดเปนเจ้ากรมปลัดกรมพระตำรวจ ต้องแล้วแต่พระเจ้าแผ่นดินจะทรงตั้งได้พระองค์เดียว บันดาพระราชอาญาทั้งปวงซึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะลงโทษแก่ผู้หนึ่งผู้ใดย่อมใช้กรมพระตำรวจทั้งสิ้น จึ่งมิได้ให้กรมพระตำรวจอยู่ในบังคับผู้ใด ฟังคำสั่งจากพระเจ้าแผ่นดินตรงแห่งเดียว” [๑]

กรมพระตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นกรมรักษาพระองค์นั้น เรียกกันเป็นสามัญว่า กรมพระตำรวจหน้าแปดกรม ประกอบไปด้วย

กรมพระตำรวจใน ขวา กรมพระตำรวจใน ซ้าย

กรมพระตำรวจใหญ่ ขวา กรมพระตำรวจใหญ่ ซ้าย

กรมพระตำรวจนอก ขวา กรมพระตำรวจนอก ซ้าย

กรมสนมทหาร ขวา

กรมสนมทหาร ซ้าย

เปิดที่มา ปืนสีทอง ในงานพระราชพิธี

ในเวลาปกติกรมพระตำรวจในขวา ซ้าย และกรมพระตำรวจใหญ่ขวา ซ้าย มีหน้าที่ประจำรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์ โดยมีตำแหน่งเฝ้าทางขวาและซ้ายของที่ประทับ ส่วนกรมพระตำรวจนอกขวา ซ้าย มีหน้าที่ประจำรักษาพระองค์พระราชโอรส และกรมสนมทหารขวา ซ้าย มีหน้าที่ประจำรักษาพระองค์พระมเหสีและพระราชธิดา ในตำแหน่งขวาซ้ายเช่นเดียวกัน

นอกจากกรมพระตำรวจหน้าทั้งแปดกรมแล้ว จางวางกรมพระตำรวจยังได้กำกับราชการ กรมพลพัน กรมทนายเลือก กรมคู่ชัก และกรมทหารใน “กรมรักษาพระองค์เหล่านี้เปนทหารรักษาพระองค์ ค้องนอนประจำเวรในพระบรมมหาราชวัง เมื่อมีที่เสด็จพระราชดำเนินทางบกทางเรือ ในการสงครามหรือในการประพาศก็เปนพนักงานที่จะแห่ห้อมประจำการในที่ใกล้เคียงพระองค์ จนที่สุดเวลาเสด็จออกท้องพระโรง กรมเหล่านี้ต้องเข้าเฝ้าก่อนขุนนางกรมอื่นๆ เปนผู้ซึ่งจะมีอาวุธเข้ามาในท้องพระโรงได้พวกเดียว” [๒]

เปิดที่มา ปืนสีทอง ในงานพระราชพิธี
เปิดที่มา ปืนสีทอง ในงานพระราชพิธี
เปิดที่มา ปืนสีทอง ในงานพระราชพิธี
เปิดที่มา ปืนสีทอง ในงานพระราชพิธี
เปิดที่มา ปืนสีทอง ในงานพระราชพิธี
เปิดที่มา ปืนสีทอง ในงานพระราชพิธี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กิตติศักดิ์ เจริญทรัพย์ , สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook