ข่าววันนี้ Share0 Tweet

เหตุผล ที่ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ดูดเสียง พระมหาราชครูตอนถวายมนตร์

Holden Caulfield
5 พฤษภาคม 2562 - 09:07(แก้ไข)
เหตุผล ที่ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ดูดเสียง พระมหาราชครูตอนถวายมนตร์
เหตุผล ที่ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ดูดเสียง พระมหาราชครูตอนถวายมนตร์

นับเป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่พสนนิกรชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อ คุณ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก อธิบายถึงเหตุผลที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ดูดเสียงพระมหาราชครูตอนถวายมนตร์ ดังนี้ "เกร็ดความรู้จาก "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"ทำไมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถึงดูดเสียงพระมหาราชครูตอนถวายมนตร์?

เหตุผล ที่ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ดูดเสียง พระมหาราชครูตอนถวายมนตร์

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจดูดเสียงช่วงที่พระมหาราชครูสวด "เวทเปิดประตูศิวาลัยไกรลาส" บางครั้งเรียกว่า "สรรเสริญไกรลาส" "เปิดประตูศิวาลัยไกรลาส" ที่จริงบทนี้แม้เรียกว่า"เวท" แต่ไม่ใช่พระเวท(veda) ท่านพราหมณ์ ป.ส.ศาสตรี เคยตรวจชำระ ท่านเห็นว่าที่จริงเป็นคำประพันธ์ในภาษาทมิฬ โดยนักบุญในไศวะนิกาย ส่วน T.P. Meenakshisundaram พิเคราะห์ว่า มาจากบทประพันธ์ทมิฬเช่นเดียวกับ ป.ส.ศาสตรี โดยเป็นบทประพันธ์ของนักบุญชื่อ อัปปาร์ หรืออัปปารสวามี ขึ้นต้นว่า "กุรรยินาวารุ.."  ความหมายบทนี้คือ อัปปาร์คร่ำครวญถึงความทุกข์จากความเจ็บป่วย ต่อมายึดเอาพระบาทพระศิวะเป็นที่พึ่ง พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งติรุวติไก ริมน้ำเกติลัม ซึ่งอัปปาร์ได้พบนิมิตพระเป็นเจ้าเสด็จมา และหายเจ็บป่วย

เหตุผล ที่ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ดูดเสียง พระมหาราชครูตอนถวายมนตร์

มีนักษีสุนทรัมตีความว่า บทนี้สะท้อนความทุกข์ของชาวทมิฬที่ต้องจากบ้านเมือง และนิมิตถึง "ไกรลาส" ในฐานะที่พึ่งของชาวไศวะ แต่เดิมคงใช้ในการขับในเวลาเปิดเทวสถานในอินเดียใต้ ครั้นมนตร์นี้เข้ามาในสยามจึงนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ถือกันว่า ใช้สวดเมื่อเทวสถานเปิดเป็นการอัญเชิญพระเป็นเจ้า แต่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถือว่าเป็นการสวดอัญเชิญพระศิวะเป็นเจ้าเข้าสถิตในองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งประทับยังภัทรบิฐอันเป็นที่สถิตพระเป็นเจ้าอยู่แล้ว ดังนั้น แม้จะไม่ใช่พระเวทจริงๆตามความหมายของศาสนาฮินดู แต่นิยมนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับพราหมณ์สยาม คือเป็นมนตร์อัญเชิญพระเป็นเจ้าได้และใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้น จึงปกปิดไม่ให้คนทั่วไปได้ยิน อีกทั้งมนตร์นี้จำเพาะถวายต่อองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น ผู้อื่นจึงไม่มีสิทธิ์ได้ฟัง

เหตุผล ที่ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ดูดเสียง พระมหาราชครูตอนถวายมนตร์

ที่จริงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั่วโลก มักมีส่วนปกปิดเช่นนี้ เพราะถือเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์จำเพาะแต่พระราชาเท่านั้น เช่นพิธีบรมราชาภิเษกพระราชาชินีนาถอลิซาเบท ก็ปกปิดการถ่ายทอดในช่วงที่บิชอปแห่งแคนเทอเบอรี่(หรือมหาวิหารอื่น ไม่แน่ใจ) เจิมน้ำมันคาริสมาแด่พระราชินี เพราะว่าส่วนนั้นเป็นการอภิเษกความเป็นกษัตริย์จากพระเป็นเจ้าโดยตรง คนทั่วไปจึงไม่สมควรได้เห็น"

เหตุผล ที่ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ดูดเสียง พระมหาราชครูตอนถวายมนตร์

ขอบคุณข้อมูลจาก Komkrit Tul Uitekkeng

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook