ข่าววันนี้ Share0 Tweet

พระองค์โสมฯ เสด็จในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย และ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

Holden Caulfield
5 พฤษภาคม 2562 - 12:04(แก้ไข)
พระองค์โสมฯ เสด็จในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย และ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
พระองค์โสมฯ เสด็จในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย และ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่พสกนิกรชาวไทยปลื้มปิติ เมื่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ในพุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

พระองค์โสมฯ เสด็จในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย และ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

พระองค์โสมฯ เสด็จในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย และ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เฉลิมพระนาม "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" เป็น "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ"

ขอบคุณข้อมูลจาก #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก,โบราณนานมา

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook