ข่าววันนี้ Share0 Tweet

ที่แรก กับความเป็นมาของเพลง ดุจดังสายฟ้า เทิดพระเกียรติ ร.10 ขับร้องโดย ตูน บอดี้สแลม

Nabi
6 พฤษภาคม 2562 - 11:11(แก้ไข)
ที่แรก กับความเป็นมาของเพลง ดุจดังสายฟ้า เทิดพระเกียรติ ร.10 ขับร้องโดย ตูน บอดี้สแลม

ผู้ประพันบทเพลง ดุจดังสายฟ้า คุณปุ้ม พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ขับร้องโดย ตูน บอดี้สแลม หรือที่รู้จักกันดีในคุณปุ้ม พงศ์พรหม หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม ปุ้ม ตาวัน ซึ่งเป็นนักร้อง นักแต่งเพลง และนักดนตรี อดีตสมาชิกวงแมคอินทอชและวงตาวัน ในตำแหน่งมือคีย์บอร์ด และร้องนำ ทั้งนี้ คุณปุ้ม ยังคือ บุคคลเดียวกันกับที่เคยฝากฝีมือการประพันธ์เพลง King of King บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ที่แรก กับความเป็นมาของเพลง ดุจดังสายฟ้า เทิดพระเกียรติ ร.10 ขับร้องโดย ตูน บอดี้สแลม

นายพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ประพันธ์เพลง ดุจดังสายฟ้า ซึ่งเป็นเพลงที่กองทัพบก จัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าถวายฯ เปิดเผยความเป็นมาของเพลงดุจสายฟ้า กับทีมข่าวเวิร์คพอยท์ว่า “ภายหลังที่ทําการไตร่ตรองรวมทั้งพูดคุยกับผู้ใหญ่ทางผมบางท่านเรามีความคิดเห็นตรงกันประการหนึ่ง นั่นคือ นี่เป็นบุญของเราและประเทศนักหนาที่ได้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่พระองค์นี้ในเวลาเช่นนี้ เราไม่ใช่เด็กๆ ที่มองในด้านที่จินตนาการสวยงามเกินจริง แต่เรามองเห็นยุคสมัยอันวุ่นวายและมีภัยคุกคามรอบด้านนาทีนี้ การมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นทหารนั้นนับเป็นความเหมาะสมต่อชาติและต่อสถานการณ์ในโลกอย่างที่สุดนี่เป็นเวลาที่ประเทศไทยต้องการความเข้มแข็งเด็ดขาด

ดูสิ่งที่เกิดขึ้นสักหนึ่งตัวอย่าง พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ทหารและข้าราชบริพารส่วนพระองค์ทําการขุดลอกคูคลองในพระนครโดยมีประชาชนมาอาสาร่วมด้วยอีกเป็นจํานวนมาก หากไม่ใช่พระบรมเดชานุภาพบันดาลให้เกิดการบุกเบิกพัฒนานี้ก่อนอาศัยการพูดจาหว่านล้อมประชาสัมพันธ์จากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวจะเกิดพลวัตรเช่นนี้ได้อย่างไร? เท่าที่จําความได้ผมไม่เคยเห็นเทศบาลกรุงเทพมหานครทําสิ่งนี้ได้เลยสักหน ลานกว้างหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยรอบพระบรมรูปทรงม้านั้นสะอาดเป็นที่สุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนพวกเราสามารถนอนลงไปได้อย่างไม่ต้องกลัวเสื้อผ้าสกปรก

และเมื่อเราลองหันมองดูโดยรอบจากข่าวคราวความเป็นไปในโลกภัยและการแทรกแซงจากต่างชาติทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศภัยการก่อการร้ายภัยสงครามทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบ เช่นในอิรัก ปาเลสสไตน์ ซีเรีย ยูเครนและล่าสุด คือ ฟิลิปปินส์ เราได้เห็นท่าทีอันตึงเครียดของมหาอํานาจอย่างอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย นาโต้ ในการคานอํานาจและชั้นเชิงทางการเมืองของโลกฯ เราได้เห็นการช่วงชิงความเป็นใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจระหว่างเปโตรดอลล่าร์ กับBRICS ทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องชั่วคราวเราต้องไม่หลอกตัวเองอย่างเด็ดขาด นับจากนี้เป็นต้นไปโลกมีแต่จะเดินเข้าสู่ความตึงเครียดมากกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆ

ที่แรก กับความเป็นมาของเพลง ดุจดังสายฟ้า เทิดพระเกียรติ ร.10 ขับร้องโดย ตูน บอดี้สแลม

สําหรับผมนั้นสามารถสรุปใจความได้ว่า “นี่คือโลกที่วุ่นวาย” พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนก็ได้เคยทรงเตือนแล้วว่า จงเตรียมพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอันวุ่นวาย การที่ประเทศไทยยังตั้งมั่นอยู่ได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางสภาวะโลกเช่นนี้ ผมจึงรู้สึกว่าเป็น “พระบรมเดชานุภาพ” ของพระเจ้าอยู่หัวในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์จากอดีตจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ประเทศชาติยังมีสิ่งอื่นๆ อีกที่ต้องใส่ใจ นอกจากความสุขของประชาชนซึ่งอาจหยิบยื่นให้อย่างฉายฉวยก็ได้หรืออย่างจีรังยั่งยืนก็ได้การถ่วงสมดุลย์อํานาจภายในประชาคมโลก การบริหารจัดการทรัพยากรในชาติให้ปลอดภัยจากการรุกรานอย่างยั่งยืนโดยต่างชาติ และความสงบสันติในขอบเขตขัณฑสีมาของชาติเป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนต้องการความ เข้มแข็งเด็ดขาด ซึ่งเราสัมผัสได้อย่างชัดเจนจากพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่แรก กับความเป็นมาของเพลง ดุจดังสายฟ้า เทิดพระเกียรติ ร.10 ขับร้องโดย ตูน บอดี้สแลม
ที่แรก กับความเป็นมาของเพลง ดุจดังสายฟ้า เทิดพระเกียรติ ร.10 ขับร้องโดย ตูน บอดี้สแลม

สาระสําคัญที่ผมหยิบมาเป็นแนวทางในที่นี้คือคําว่า วชิราลงกรณ อันเป็นพระนามของพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง คํานี้มีความหมายว่า เครื่องประดับอันงดงาม ก็ได้ หรือหมายถึง สายฟ้า (อสนีบาต) ก็ได้ มาจากรากคําว่า วชิระ,วัชระ อันเป็นศาสตราวุธของพระอินทร์คําว่า บดินทรเทพ นั้นหมายถึง พระอินทร์, เทพยวรางกูร หมายถึง เชื้อสายแห่งเทพยดา ในที่นี้คือพระอินทร์ซึ่งมี วัชระ เป็นอาวุธ เป็นสัญลักษณ์ของเทพผู้ให้ความเมตตาช่วยเหลือและปกป้องคุ้มภัย”

เนื้อเพลง ดุจดังสายฟ้า คําร้อง-ทํานอง-เรียบเรียงดนตรี : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (มิถุนายน2560) / ขับร้องโดย ตูน บอดี้สแลม

แดนดินถิ่นไทย

มั่นคงอยู่ในยุคของโลกใหม่

ราชาอีกองค์

ผู้ทรงนําสยามให้ก้าวไป

มหาวชิราลงกรณ

ประดุจดังแสงส่องทางผู้คน

เปิดให้ฟ้าเรืองรองผองชนหลอมรวมใจ

ทรงดําเนินติดดิน

รู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใคร

ทรงงานอดทน

เพื่อปวงชนภาระนั้นมากมาย

เหมือนที่ทรงสัญญา

จะทําเพื่อมวลประชาได้อยู่ดี

จะอุทิศกําลังที่มีทั้งใจกาย

*

หัวใจแกร่งไม่เกรงผองภัยพาล

ด้วยจิตวิญญาณทหารไทย

เพื่อมาตุภูมิแห่งนี้

ที่เราอยู่กิน แผ่นดินที่เป็นดวงใจ

⦿

พระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรง

ของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่

คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้า

ที่คุ้มกันยามมีภัย

นี่คือศูนย์รวมดวงใจ

ไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน

ทรงเพียรเรียนรู้

ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมือง

ตามรอยพระบิดา

พัฒนาสยามให้รุ่งเรือง

มหาวชิราลงกรณ

ประดุจดังแสงส่องทางผู้คน

เปิดให้ฟ้าเรืองรองผองชนล้วนภูมิใจ

( * /⦿)

ขอบคุณภาพและข้อมูชจาก WorkpointNewsartiwara

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook