ข่าววันนี้ Share0 Tweet

จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา

Nabi
6 พฤษภาคม 2562 - 17:58(แก้ไข)
จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา

ผ่านพ้นไปเนิ่นนานแล้วสำหรับการเลือกตั้งของประเทศไทยเรา ซึ่งนับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเกิดปัญหาจุกจิกตามมามากมาย หลาย ๆ ฝ่ายต่างร้องเรียนกัน และล่าสุดทางด้าน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในวันที่ 9 พ.ค. นี้ ซึ่งเป็นกำหนดครบ 150 วัน ภายหลัง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้

จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา

โดยจะต้องรับรอง ส.ส. อย่างน้อยร้อยละ 95 คือ ส.ส.เขต 333 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 142 คน เพื่อให้ได้ 475 จากจำนวนเต็ม 500 คน

หลังจากวันรับรอง ส.ส. ทั้ง 2 ประเภทแล้ว ภายใน 15 วัน จะต้องมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ว่า “ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก”

หลังจากนั้นจะมีการเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรี เป็นลำดับถัดไป

จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา
จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา

ในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดขั้นตอนการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ไว้ในหมวด 1

เริ่มจากให้เลขาธิการเชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุดทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อดำเนินการ

จากนั้นจะเปิดให้สมาชิกเสนอชื่อผู้เป็นประธานสภา โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภา

จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา
จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา
จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา

หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป จะต้องมี การลงคะแนนเป็นการลับ โดยเขียนชื่อผู้ที่ ส.ส.ประสงค์ลงคะแนนให้บนแผ่นกระดาษแล้วนำใส่ซอง แล้วจะเรียกชื่อตามลำดับอักษรให้นำซองมาใส่ภาชนะที่ใช้ในการตรวจนับคะแนน

ผู้จะได้รับเลือกต้องมีคะแนนสูงสุดและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม หากไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้นำเฉพาะสองคนแรก ให้สมาชิกลงคะแนนใหม่

ส่วนการเลือกรองประธานสภา ให้ดำเนินการแบบเดียวกันโดยเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานคนที่สองต่อไป

จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา
จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา

ข้อบังคับกำหนดว่า เมื่อมีการนับคะแนนโดยกรรมการที่ตั้งจาก ส.ส. 5 คนแล้ว และประธานที่ประชุมประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุมสภาแล้ว ให้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำลายบัตรออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กระบวนการทุกอย่างจะเป็นไปโดยลับไม่รู้ว่า ส.ส. คนใดลงคะแนนให้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อประธานสภาคนไหน ต่างจากการเลือกนายกรัฐมนตรี ที่ต้องกระทำโดยเปิดเผยด้วยการขานชื่อสมาชิกรัฐสภา ทั้ง ส.ส.และ ส.ว. ทั้งหมดทีละคน

ทั้งนี้ เป็นที่จับตามองนับตั้งแต่การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. ของ กกต. เนื่องจาก การจับขั้วของกลุ่มการเมืองก่อนหน้านี้ มีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน หากจำนวน ส.ส. ที่ กกต.ยังไม่รับรองผลได้ตามกฎหมาย ร้อยละ 5 เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ (คือ ส.ส.เขต 17 คน และ บัญชีรายชื่อ 8 คน) เป็นของขั้วการเมืองใดมากกว่าก็จะมีผลต่อการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรไปด้วย

จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา
จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา

โดย 1 ใน 17 ตามโควต้าของ กกต.ที่ประกาศมาแล้วก็คือ สุรพล เกียรติไชยากร เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ที่ถูกแจกใบส้ม และให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนี้ โดยเจ้าตัวจะถูกตัดสิทธิไม่ให้ลงสมัครใหม่

นอกจากนั้น ยังต้องจับตา “งูเห่า” นับตั้งแต่ขั้นตอนนี้ เพราะเป็นการลงคะแนนโดยลับไม่รู้ว่าใครลงคะแนนให้ใคร จึงอาจจะมีการแอบโหวตชื่อบุคคลของอีกขั้วการเมืองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเพื่อชิงความได้เปรียบในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติให้ได้ก่อน

จับตา งูเห่า กับ โหวต ลับ เลือกประธานรัฐสภา

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook