ข่าววันนี้ Share0 Tweet

เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง

Petch Jarm
7 พฤษภาคม 2562 - 14:53(แก้ไข)
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง

โซเชียลถึงกับขนลุก เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี ที่เคยพูดไว้เมื่อนานมาแล้ว ตรงทุกคำที่ท่านพูด

เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง

เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง

เป็นเรื่องสุดลี้ลับ ที่หลายเรียกว่าแทบไม่น่าเชื่อเลยก็ว่าได้ สำหรับ คำทำนายของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษีที่เคย พูดถึงเรื่อง 10 ยุคพยากรณ์ ซึ่งท่านได้พยากรณ์ไว้ก่อนที่จะเกิดเรื่องราว ทั้ง 10 ยุค ตรงกับพุทธทำนายอย่างเหลือเชื่อ!! จนหลายคนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาพร้อมกับรอดูคำทำนายที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไป 

เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง

1. รัชกาลที่ 1 ได้ทรงปราบดาภิเษก ในการนี้ได้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และมีพระบรมราชโองการปราบพวกไม่เห็นด้วย มีการสังหารล้างโคตรถึง 82 ครอบครัว จึงเรียกยุคมหากาฬ

2. ในปี พ.ศ. 2363 ได้เกิดโรคระบาดมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก รัชกาลที่ 2 ได้ทรงรับสั่งให้ทำพิธียิงปืนใหญ่รอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง และให้อัญเชิญพระแก้วมรกตเป็นการขับไล่ และปลอบขวัญพลเมือง ในที่สุดโรคร้ายสงบในทำนองเดียวกับการสวดภาณยักษ์ขับไล่ภูตผี

3. มีการเริ่มต้นเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ อันได้แก่อังกฤษ และอเมริกา เป็นต้น

4. สนับสนุนการเผยแพร่จริยธรรม ตลอดจนการพระศาสนาต่างๆ พระองค์เองก็ทรงฉลองพระองค์ชุดขาวถือศีล 8 อย่างเคร่งครัด ฟังธรรมทุกวันพระ

5. เสียดินแดนให้แก่นักล่าอาณานิคมบางส่วนเพื่อแลกกับส่วนใหญ่ให้คงอยู่ ซึ่งเป็น "ยุคล่าอาณานิคม" 

6. มีการฟุ้งเฟ้อเลียนแบบตะวันตก เป็นยุคเริ่มต้นแห่งภัยพิบัติด้านเศรษฐกิจ ทำลายแผ่นดินทางอ้อม

7. พลเมืองประสบกับภาวะข้าวยากหมากแพง ผู้คนอดอยากแร้นแค้น ด้วยสภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑

8. มีการลอบปลงพระชนม์รัชกาลที่ 8 ถึงแก่สวรรคต จัดเป็นยุคที่มีการแย่งชิงอำนาจ มีการปฏิวัติ รัฐประหาร 

9. มีชาวตะวันตกเข้ามามาก จึงน่าจะเป็นที่มาของคำว่า ถิ่นตาขาว การเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก "อะเมซิ่งไทยแลนด์" 

10. ประชาชนจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นยุคที่ยังมาไม่ถึง

เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง
เผยคำทำนาย 10 ยุคพยากรณ์ ที่สมเด็จโตเคยบอกไว้ ตรงที่พูดทุกเรื่อง

ขอบคุณรูปจาก Facebook Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook