ข่าววันนี้ Share0 Tweet

ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่

Petch Jarm
8 พฤษภาคม 2562 - 11:39(แก้ไข)
ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่

ในหลวง รัชกาลที่10 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แด่ คุณพลอยไพลิน-คุณสิริกิติยา พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่
ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่

เป็นเรื่องราวที่น่ายินดียิ่ง เมื่อในหลวง รัชกาลที่10 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แด่ คุณพลอยไพลิน-คุณสิริกิติยา โดยมีพระราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายในและเหรียญรัตนาภรณ์

ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่
ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่

แก่ คุณพลอยไพลิน เจนเซน และ  คุณสิริกิติยา เจนเซน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 2

ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่
ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่
ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่
ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่
ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่
ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่
ในหลวง รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอย-คุณใหม่

ขอบคุณรูปจาก IG nichax

ขอบคุณรูปจาก Facebook Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook