ข่าววันนี้ Share0 Tweet

แถลงการณ์ เพื่อไทย หลังคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ

Nabi
9 พฤษภาคม 2562 - 14:00(แก้ไข)
แถลงการณ์ เพื่อไทย หลังคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ

จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต 249 คน ไปเมื่อวันที่ 7 พ.ค.และ วันนี้ (8 พ.ค.) ประกาศรับรอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 149 คน โดยยึดสูตรการคำนวณของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อให้ครบ โดยพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงค่าเฉลี่ยก็ได้รับจำนวน ส.ส. 1 ที่นั่งด้วย

แถลงการณ์ เพื่อไทย หลังคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ

ล่าสุดพรรคเพื่อไทยได้โพสต์แถลงการเกี่ยวกับคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ ความว่า ตามที่ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ระบุว่าศาลรัฐธรรมน ญได้มีคำวินิจฉัยว่า บทบัญญัติมาตรา 128 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 นั้น พรรคเพื่อไทยขอแถลงว่า

แถลงการณ์ เพื่อไทย หลังคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ

แถลงการณ์ เพื่อไทย หลังคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ
แถลงการณ์ เพื่อไทย หลังคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ
แถลงการณ์ เพื่อไทย หลังคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ

1. พรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น

2. ตามที่มีพรรคการเมืองหรือบุคคลแสดงความเห็นว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวเท่ากับเป็นการรับรองว่าสูตรในการคำนวณ สส. ระบบบัญชีรายชื่อนั้น คือ “สูตรที่แจกพรรคเล็ก” พรรคเห็นว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวว่าเป็นเช่นนั้น

แถลงการณ์ เพื่อไทย หลังคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ
แถลงการณ์ เพื่อไทย หลังคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ
แถลงการณ์ เพื่อไทย หลังคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ

3. พรรคยังคงยืนยันว่าการคำนวณ สส. ระบบบัญชีรายชื่อนั้น ต้องกระทำตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 โดยเคร่งครัด กล่าวคือ การคำนวณ สส. บัญชีรายชื่อ ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดได้ที่นั่ง สส. เกินจำนวนที่จะพึงมีได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง พรรคจะได้จำนวน สส.ในระบบบัญชีรายชื่อก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สส. พึงมี (สส. พึงมีหนึ่งคน เท่ากับคะแนนเสียงประมาณ 71,000 คะแนน) ดังนั้น การคำนวณที่ต่างไปจากนี้ ถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เช่น การจัดสรรที่นั่ง สส. ให้พรรคการเมืองขนาดเล็กที่ได้คะแนนประมาน 30,000 คะแนน จึงมิชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

พรรคเพื่อไทย

8 พฤษภาคม 2562

แถลงการณ์ เพื่อไทย หลังคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ
แถลงการณ์ เพื่อไทย หลังคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก พรรคเพื่อไทย

ข่าวใกล้เคียง


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook