ข่าววันนี้ Share0 Tweet

ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม

Nabi
13 พฤษภาคม 2562 - 17:19(แก้ไข)
ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม

จากการสำรวจเสียงของประชาชน กรณี รัฐมนตรี 15 ราย ลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ประชาชนส่วนใหญ่มองเหมือนเป็นการเตรียมการไว้แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม 

ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม

วันที่ 12 พ.ค.2562 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี การรับรอง ส.ส.แบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และการเข้าสู่ตำแหน่ง ส.ว. 250 คน เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด และสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,187 คน พบว่า

ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม

ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม

ประชาชนร้อยละ 76.24 ไม่เห็นด้วยที่ กกต. ประกาศรับรอง สส. แบบแบ่งเขต จำนวน 349 คน จาก 350 เขต เพราะควรประกาศให้ครบทั้ง 350 เขต มีหลายจุดที่พบข้อสงสัย ทำให้หลายฝ่ายมองว่า การทำหน้าที่ของ กกต. ไม่เป็นกลาง ไม่ชัดเจน

ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม
ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม
ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม

ประชชนร้อยละ 23.76 เห็นด้วย เพราะเป็นผลที่ถูกต้องตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ อยู่ในระยะเวลาที่ สส.ใหม่จะได้รายงานตัว การเมืองเดินหน้าชัดเจนมากขึ้น ส่วนกรณีที่ กกต. ประกาศรับรอง สส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 75.40 ไม่เห็นด้วย เพราะมีหลายฝ่ายที่ออกมาทักท้วง การคำนวณของ กกต. ไม่เป็นธรรม ควรให้ความสำคัญกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน

ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม
ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม
ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม

เมื่อถามถึงกรณีประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับกรณีการลาออกของ 15 รัฐมนตรี เพื่อไปดำรงตำแหน่ง สว. พบว่า

ประชาชนร้อยละ 83.15 ไม่เห็นด้วย เพราะเหมือนเป็นการเตรียมการณ์ไว้แล้ว เป็นผู้ที่มีความใกล้ชินกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจทำหน้าที่ไม่เป็นกลาง ไม่ค่อยเหมาะสม

และประชาชนร้อยละ 85 ไม่เห็นด้วย กรณี คสช. เตรียมลาออกไปเป็น สว. เพราะอยากให้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือทำประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง ไม่ได้เข้ามาเพื่อต้องการกุมอำนาจ หรือ หวังผลใดๆ

ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม
ประชาชนมองรัฐมนตรีลาออกไปนั่งเก้าอี้ ส.ว. ไม่เหมาะสม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews

ข่าวใกล้เคียง


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook