ข่าววันนี้ Share0 Tweet

ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.

Nabi
16 พฤษภาคม 2562 - 17:47(แก้ไข)
ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.

จากกรณีหุ้นวีลัค ที่เป็นตัวชี้ชะตาขาดให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใใหม่ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่เป็นปมมาเนิ่นนาน ซึ่งล่าสุดกกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติ ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา

ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.

16 พฤษภาคม 2562 กกต.มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.หรือไม่ เนื่องจากปรากฎหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขณะลงสมัครรับเลือกตั้งยังถือหุ้นสื่อในบริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งเข้าลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3)

ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.
ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.
ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานกกต.ได้ออกเอกสารข่าว ระบุว่า กกต.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อกกต.ว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6 )ประกอบมาตรา 98 (3)

ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.
ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.
ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.

ทั้งนี้มีรายงานว่ามติกกต.ดังกล่าวเป็นมติเอกฉันท์โดยเห็นว่า จากพยานหลักฐาน บริษัทวี-ลัค มีเดียจำกัด เป็นบริษัท ที่ระบุวัตถุประสงค์ในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่า ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯพบว่ามีรายได้จากการขายนิตยสาร ให้บริการโฆษณาซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน และยังคงประกอบกิจการอยู่ ไม่มีการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทหรือเสร็จการชำระบัญชีแต่อย่างใด

ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.
ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.

ขณะที่สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นหรือ บอจ. 5 ที่กกต.ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็ยังปรากฏชื่อนายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึงวันที่ 21 มี.ค. 62 ดังนั้นเมื่อกกต. ประกาศเปิดสมัครรับเลือกตั้งส.ส.วันที่ 4-8 ก.พ. จึงเท่ากับว่าขณะที่นายธนาธร ยื่นใบสมัครลงรับเลือกตั้ง นายธนาธรยังถือหุ้น บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัดอยู่ จึงเข้าข่ายขาดคุณสมบัติเนื่องจากเป็นบุคคลที่ห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) และ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 42(3)อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสองยังกำหนดว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว หาปรากฎเหตุอันควร

ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.
ด่วน กกต.ฟัน ธนาธร ขาดคุณสมบัติส่งศาลรธน.ชี้ขาด มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.

สงสัยว่า ส.ส.ซึ่งถูกร้อง มีกรณีตามที่ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ให้ส.ส. ซึ่งถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของส.ส.ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่ง

มาฟังการวิเคราะห์ข่าวนี้ในมุมมองของ ทนายคนดัง อย่างทนายเดชากัน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook