ข่าววันนี้ Share0 Tweet

23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่

Nabi
21 พฤษภาคม 2562 - 17:47(แก้ไข)
23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่

สำหรับกรณีหุ้น บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ ซึ่งทำให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อาจจะมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกเป็น ส.ส. และภายในวันที่ 24 พ.ค. 62 นี้ ทางศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่

วันที่ 20 พ.ค.62 มีรายงานว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคอนาคตใหม่ กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ซึ่งหากรับคำร้องไว้พิจารณา อาจจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยได้

23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่
23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่
23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่

โดยมีรายงานว่า กรณีนี้ กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ หลังจากพิจารณาสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งยังมีชื่อนายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันที่ 21 มี.ค. ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. 4-8 ก.พ. ขณะที่นายธนาธร และพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าต้องยึดวันที่โอนหุ้นเป็นหลัก คือ วันที่ 8 ม.ค.

23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่
23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่
23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่

ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องคิดตาม คือ การยื่นคำร้องของ กกต. ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีของนายธนาธร ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 82 (4) ของรัฐธรรมนูญที่ว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งได้ด้วย”

23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่
23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่

ทั้งนี้ ในมาตราเดียวกัน (2) ยังระบุด้วยว่า “เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่ง”

ซึ่งอาจจะทำให้นายธนาธร ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่
23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา รับเรื่อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อจาก กกต.หรือไม่

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook