ข่าววันนี้ Share0 Tweet

ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​

Nabi
3 มิถุนายน 2562 - 11:09(แก้ไข)
ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​

ไม่พลิกโผ! คิงเพาเวอร์ ชนะการประมูลดิวตี้ฟรี ของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งชนะอันดับ 2 ของกลุ่มการบริษัทการบินกรุงเทพฯ ไป ในส่วนของไมเนอร์กรุ๊ป ได้ถูกตัดสิทธิ์ ด้วยเหตุผลขาดประสบการการทำงาน

ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ประกาศผลคะแนนรวมสูงสุด ผู้ยื่นข้อเสนองานประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คือ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด

ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​
ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​
ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​

นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) กล่าวว่า ตามที่ทอท.ได้จำหน่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ทสภ.ระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2562 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสาร รวมทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่

บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​
ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​
ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​
ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทอท.กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย ได้แก่

บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ทอท.ได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 2 ราย ได้นำเสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อย และในวันนี้ (31 พฤษภาคม 2562) ทอท.ได้กำหนดให้มีการเปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุด ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด คือ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด โดยผู้ชนะได้เสนอค่าตอบแทนสูงกว่าที่ ทอท.เคยได้รับอยู่เดิมและสูงกว่าที่ ทอท.คาดหมาย ทั้งนี้ การดำเนินการขั้นตอนต่อไป คือ ทอท.จะนำผลการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และคณะกรรมการ ทอท.ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะนำเสนอสื่อมวลชนต่อไป

ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​
ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​
ตามคาด ไม่คลาดเคลื่อน คิง เพาเวอร์ กวาดเรียบ ชนะการประมูล ดิวตี้ฟรี​

ขอบคุณข้อมูลจาก AOT airportthai

ขอบคุณภาพจาก คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook