การเมือง Share0 Tweet

จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า กับนโยบายประชารัฐ ตั้งครรภ์ 3,000 บาท ป.ตรี 2 หมื่น

Nabi
จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า กับนโยบายประชารัฐ ตั้งครรภ์ 3,000 บาท ป.ตรี 2 หมื่น

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐ ชนะการโหวตเลือกนายกเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าแคนดิเดตนายกที่ชนะนั้นคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชนะขาดไปด้วยคะแนน 500 / 244 มาดูกันว่านโยบายของพรรคนั้นจะมีอะไรบ้าง

จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า กับนโยบายประชารัฐ ตั้งครรภ์ 3,000 บาท ป.ตรี 2 หมื่น

นโยบายเพิ่มค่าจ้างและค่าแรง

– ค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท/วัน

– จบอาชีวะ เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท

– จบปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท

จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า กับนโยบายประชารัฐ ตั้งครรภ์ 3,000 บาท ป.ตรี 2 หมื่น
จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า กับนโยบายประชารัฐ ตั้งครรภ์ 3,000 บาท ป.ตรี 2 หมื่น
จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า กับนโยบายประชารัฐ ตั้งครรภ์ 3,000 บาท ป.ตรี 2 หมื่น
จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า กับนโยบายประชารัฐ ตั้งครรภ์ 3,000 บาท ป.ตรี 2 หมื่น

นโยบายดูแลราคาสินค้าเกษตร พรรคพลังประชารัฐได้เคยประกาศไว้ในหลายโอกาส ว่าหากได้เป็นรัฐบาล จะดูแลราคาสินค้าเกษตร ไม่ให้มีราคาต่ำกว่านี้

– ข้าวหอมมะลิ 18,000 บาท/ตัน

– ข้าวเจ้า 12,000 บาท/ตัน

– อ้อย 1,000 บาท/ตัน

– ยางพารา 65 บาท/กก.

– ปาล์ม 5 บาท/กก.

– มันสำปะหลัง 3 บาท/กก.

จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า กับนโยบายประชารัฐ ตั้งครรภ์ 3,000 บาท ป.ตรี 2 หมื่น
จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า กับนโยบายประชารัฐ ตั้งครรภ์ 3,000 บาท ป.ตรี 2 หมื่น

นโยบาย “มารดาประชารัฐ” ซึ่งเป็นนโยบายสวัสดิการของพรรค ที่ตั้งใจมอบให้กับแม่และเด็ก

– ตั้งครรภ์รับ 3,000 บาท/เดือน โดยสามารถรับได้สูงสุดไม่เกิน 9 เดือน รวมไม่เกิน 27,000 บาท

– ค่าคลอดบุตร 10,000 บาท

– ค่าดูแลเด็ก 2,000 บาท/เดือน โดยจะได้รับจนเด็กอายุ 6 ขวบ รวมแล้วเป็นเงิน 144,000 บาท/คน

จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า กับนโยบายประชารัฐ ตั้งครรภ์ 3,000 บาท ป.ตรี 2 หมื่น
จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า กับนโยบายประชารัฐ ตั้งครรภ์ 3,000 บาท ป.ตรี 2 หมื่น

นอกจากนี้ยังมีนโยบายอื่นๆ ที่ประกาศออกมาอีกเช่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน ซึ่งจะจ่ายให้ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีทุกคนเท่ากัน

ยกเว้นภาษีแม่ค้าออนไลน์ 2 ปี

ลดภาษีบุคคลธรรมดา 10%

พักหนี้กองทุนหมู่บ้าน 4 ปี

ตั้งกองทุนพลังประชารัฐ หมู่บ้านละ 2 ล้านบาท

จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า กับนโยบายประชารัฐ ตั้งครรภ์ 3,000 บาท ป.ตรี 2 หมื่น

ขอบคุรภาพและข้อมูลจาก WorkpointNewsแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook