การเมือง Share0 Tweet

หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ

Nabi
8 มิถุนายน 2562 - 14:41(แก้ไข)
หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ

ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ผู้ครองตำแหน่งเก้าอี้แห่งความหวังประชาชนก็คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยชนะขาด 500 / 244 คะแนนโหวต

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสียงสนับสนุนทั้งสิ้น 500 เสียง โดยเสียงทั้งหมดนั้นมาจาก

ส.ว. 249 เสียง

พรรคพลังประชารัฐ 116 เสียง

พรรคประชาธิปัตย์ 51 เสียง

พรรคภูมิใจไทย 50 เสียง

พรรคชาติไทยพัฒนา 10 เสียง

พรรครวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง

พรรคชาติพัฒนา 3 เสียง

พรรคพลังท้องถิ่นไท 3 เสียง

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง

พรรคประชาชนปฏิรูป 1 เสียง

10 พรรคเล็ก รวม 10 เสียง

หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ
บิ๊กตู่

ทั้งนี้ทางคุณยุคล วิเศษสังข์ ได้วิเคราะรัฐธรรมนูญฉบับพิเศษนี้ ซึ่งคาดว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจได้ครองเก้าอี้นายกต่อถึง 13 ปี โดยตามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นได้กำหนดไว้ว่า ร่างพระราชบัญญัติใดที่ทางคณะรัฐมนตรีเห็นว่า เป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการในหมด 16 การปฎิรูปประเทศ ให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบ พร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่า เป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น เพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตินั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติ ที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ

หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ
รายการขยี้ข่าว
หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ
อินโฟกราฟฟิคประกอบ
หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ
ร่างพระราชบัญญัติ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของรัฐสภา เพื่อให้วินิจฉัยการยื่นคำร้องดังกล่าว ต้องยื่นก่อนสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่กรณีจะพิจารณา ร่างพระราชบัญญํตินั้นแล้วเสร็จ

เมื่อประธานรัฐสภาได้รับคำร้องตามวรรคสาม ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รองประธนสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง ระหว่างประธานคณะกรรมาธิการในวุฒิสภา ทุกคณะเป็นกรรมการเพื่อวินิจฉัย

การวินิจฉัยตามคณะกรรมการร่วมวรรคสี่ให้ถือเป็นเสียงข้างมากเป็นประมาณ คำวินิจฉัยคณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด และประธานรัฐสภาดำเนินการไปตามคำวินิจฉัย

ทั้งนี้ว่าด้วยนายกรัฐมนตรีที่มาจากการดำรงตำแหน่งทางการทหารมาก่อนนั้น จะมีใครกันบ้าง และใคคือผู้ที่ดำรงตำแหน่งมากที่สุด ดังนี้

หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ
"จอมพล ป.พิบูลสงคราม"

1.จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือ แปลก พิบูลสงคราม ที่เรียกกันทั่วไปว่า "จอมพล ป.พิบูลสงคราม" เป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด คือ 15 ปี 24 วัน รวม 8 สมัย และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ
สฤษดิ์ ธนะรัชต์

2.จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ พลตำรวจเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี

หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ
ถนอม กิตติขจร

3.จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่ง 11 ปี

หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก เปรม ติณสูลานนท์

4.พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี

หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ
สุจินดา คราประยูร

5.พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี

หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ
สุรยุทธ์ จุลานนท์

6.พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี

หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ
นายกรัฐมนตรีไทยคนล่าสุด

7.พลเอประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี

8.พลเอประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนล่าสุด ดำรงตำแหน่งต่ออีก 4 ปี

หายใจเข้าลึกๆ ทำใจให้ดีๆ บิ๊กตู่ อาจครองตำแหน่งนายก 13 ปี ตาม รธน. ฉบับพิเศษ

ขอบคุณภาพจาก  wikipedia , เพจพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook