การเมือง Share0 Tweet

บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง

Nabi
12 มิถุนายน 2562 - 11:16(แก้ไข)
บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง

ค.ส.ช. ประกาศรายชื่อ ส.ว.สำรอง เป็น ส.ว. 50 คน ซึ่งประกอบไปด้วย รัฐมนตรี-เลขากกต.-บิ๊กสื่อ-นักวิชาการ-อดีตทหารตำรวจ

บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2562 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 นั้น

ต่อมาในวันเดียวกันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 90 (1) (ข) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 จำนวน 50 คน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง
บิ๊กตู่
บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง
นายกรัฐมนตรี

พร้อมทั้งได้กำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 90 (1) (ค) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 อีกจำนวน 50 คน ซึ่งถือว่ามีผลในทางปฏิบัติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือกราบเรียนให้ประธานวุฒิสภากรุณาทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ในห้วงเวลาต่อไปมีความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 90 (1) (ค) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ (รายชื่อทั้งหมด)

สำหรับบุคคลที่มีรายชื่อ เป็น ส.ว. สำรอง ซึ่งน่าสนใจ อาทิ

บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง
นายดอน ปรมัตถ์วินัย

ลำดับที่ 1 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ลำดับที่ 7 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา

ลำดับที่ 8 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ลำดับที่ 12 นายประพันธ์ คูณมี อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) อดีต ส.ว.

บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง
พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์

ลำดับที่ 20 พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายกระทรวงสมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร

บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง
นายสมชาย มีเสน

ลำดับที่ 21 นายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง
นางถวิลวดี บุรีกุล

ลำดับที่ 22 นางถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ลำดับที่ 47 นายไชยา ลิ้มวิไล นักวิชาการและโฆษกประจำตัวนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บุคคลสำรองเป็น ส.ว. 50 คน ไปดูกันว่ามีใครบ้าง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkPointNews


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook