การเมือง Share0 Tweet

มงคลกิตติ์ เสนอ 16 ข้อ มาตรการปรับปรุงการศึกษาไทย

Salvation
12 มิถุนายน 2562 - 17:53(แก้ไข)
มงคลกิตติ์ เสนอ 16 ข้อ มาตรการปรับปรุงการศึกษาไทย

เมื่อไม่นานมานี้ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรคไทยศรีวิไลย์ ได้มีการแชร์แนวคิดการปรับปรุงระบบการศึกษาไทยลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัว ทั้งหมด 16 ข้อ ทำเอาชาวเน็ตแห่เม้นและกดไลค์กันเพียบ

มงคลกิตติ์ เสนอ 16 ข้อ มาตรการปรับปรุงการศึกษาไทย

โดยทาง นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ได้ให้ข้อมูลและวิสันทัศน์ต่อประเด็นดังกล่าวดังต่อไปนี้

ปัญหาการศึกษาไทยมีหลายส่วนด้วยกัน ถ้าผมได้มีโอกาสเข้าไปบริหารการศึกษาของชาติในอนาคต ศธ. ซึ่งมีหน่วยงานในกำกับ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ(สพฐ) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา(สอศ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน(กศน) การศึกษาเอกชน(สช) สกสค. องค์การค้าของ สกสค. และ คุรุสภา ภายใน 6 เดือน ผลงานต้องออกสำเร็จเป็นรูปธรรม ตามสไตล์ อ.เต้ 007 รวดเร็ว ปราดเปรียว เร้าใจ จะต้องดำเนินการดังนี้

1.เราต้องดูแลเด็กตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล ช่วง 1.5-6 ขวบ อย่างดีที่สุด เป็นช่วงที่พัฒนาสมองดีที่สุด อาทิ อาหารเสริมสมอง ทักษะคิดวิเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์ งบอุดหนุน บุคคลากรต้องพร้อม

2.จัดการเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนใหม่ ทุกระดับ กับ ขนาดโรงเรียนให้สอดคล้องกัน โดยไม่มีจุดรั่วไหลในการทุจริตงบรายหัวที่ซ้ำซ้อนกัน

3.แก้ปัญหาราคาหนังสือแบบเรียน สำหรับ นักเรียน 9 ล้านคน อาทิ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ของ สสวท. ภาษาไทย ของ สำนักวิชาการ สพฐ. ที่มีราคาแพงมากไม่สอดคล้องกับภาคเอกชนที่มีราคาถูก ทำให้ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นักเรียนได้หนังสือไม่ครบ 8 กลุ่มสาระ ได้แค่ 3 สาระ เพิ่มภาระผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งผิดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนค่าหนังสือรายหัวนักเรียน

4.ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับซึมซับอยู่ในสายเลือดของความเป็นชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนานกว่าเกือบ 800 ปี

5.แก้ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้าย ครู ผู้บริหาร ให้เกิดความยุติธรรม สุจริต เป็นธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี

6.การเลื่อนวิทยะฐานะครู ขึ้นอยู่กับคุณภาพของนักเรียนแรกเริ่มเปรียบเทียบปัจจุบัน โดยไม่ผูกติดกับการอบรมครู

7.ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถแต่ละด้านไปให้ถึงที่สุด

8.แก้ปัญหาขนาดห้องเรียนให้เหมาะสมกับคุณภาพผู้เรียนไม่เกิน ห้องละ 20 คน(อนุบาล) ห้องละ 30 คน(ประถม) ห้องละ 40 คน(มัธยม) เป็นการกระจายทรัพยากรครู สถานที่ ภาระงานให้ได้ประสิทธิภาพ อีกอย่างเป็นแก้ปัญหาแป๊ะเจี๊ยไปในตัว

มงคลกิตติ์ เสนอ 16 ข้อ มาตรการปรับปรุงการศึกษาไทย

9.ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอาชีวะศึกษา เพิ่มตลาดแรงงานเฉพาะด้าน ให้มีเงินเดือนตั้งแต่เรียน ปวช1-3 รองรับกับงานภาคเอกชน ที่มีคุณภาพ

10.แก้ปัญหาหนี้สินครู โดยการตัดหนี้ดอกเบี้ยเดิม ตั้งธนาคารครู จ่ายหนี้เก่า เริ่มใหม่ ให้ดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5-4.5%

11.แก้หนี้ องค์การค้าของ สกสค.กว่า 6 พันล้านบาท โดยการใช้ทรัพยากรเดิมให้คุ้มค่า รับงานหารายได้เพิ่ม ไม่ปลดพนักงานเก่า

12.ปรับปรุงให้คุรุสภามีความเข้มแข็งในการควบคุมมาตราฐานวิชาชีพ

มงคลกิตติ์ เสนอ 16 ข้อ มาตรการปรับปรุงการศึกษาไทย

13.ปรับปรุง สกสค.ให้เพิ่มศักยภาพให้การดูแล ครูและบุคคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น

14.ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนมีความเข็มแข็ง เพื่อแข่งขันกับโรงเรียนรัฐบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ

15.เพิ่มศักยภาพสภาการศึกษา ให้เป็นมันสมองในการขับเคลื่อนการศึกษาภาพรวม

16.ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ในโรงเรียนและสถานศึกษา

มงคลกิตติ์ เสนอ 16 ข้อ มาตรการปรับปรุงการศึกษาไทย
มงคลกิตติ์ เสนอ 16 ข้อ มาตรการปรับปรุงการศึกษาไทย
มงคลกิตติ์ เสนอ 16 ข้อ มาตรการปรับปรุงการศึกษาไทย
มงคลกิตติ์ เสนอ 16 ข้อ มาตรการปรับปรุงการศึกษาไทย
มงคลกิตติ์ เสนอ 16 ข้อ มาตรการปรับปรุงการศึกษาไทย
มงคลกิตติ์ เสนอ 16 ข้อ มาตรการปรับปรุงการศึกษาไทย

 

อย่างไรก็ตาม นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง ส.ส. หน้าใหม่ไฟแรง ที่มีกระแสและแนวคิดใหม่ๆให้ได้ติดตามเสมอ ส่วนมาตรการการเปลี่ยนแปลงทั้ง 16 ข้อนี้จะมีการนำมาใช้จริงหรือไม่ ก็ต้องติดตามดูกันต่อไป

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook