การเมือง Share0 Tweet

ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน

Nabi
20 มิถุนายน 2562 - 18:00(แก้ไข)
ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน

แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ หรือชื่อเดิมว่า พรทิพย์ ศรศรีวิชัย เป็น สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน

ในส่วนของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมอบหมาย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 45/2559 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ นิติแพทย์ชาวไทย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ระหว่างช่วง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมระหว่าง 29 พฤษภาคม 2556 – 17 มิถุนายน 2557 และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คนที่ 10 ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 2556 - ปัจจุบัน

ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน
ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน
ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน

ล่าสุดวันที่ 19 มิ.ย. 62 แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวความว่า ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ไม่ใช่กิจเฉพาะของหน่วยใด ไม่เคยถูกบังคับให้ต้องมี แต่เป็นสำนึก เป็นความภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ภูมิใจที่เป็นคนไทย ดินแดนพุทธ ที่มีพระมหากษัติรย์ทรงดูแลพสกนิกรอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอด

ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน
ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน
ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน

ไม่ว่าจะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจนถึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข กษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงปกครองเช่นนี้มาตลอด ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน พระจริยวัตรของพระองค์ต้องการสร้างให้คนไทยรักแผ่นดินเกิด ช่วยกันทำนุดูแล ช่วยกันแก้ปัญหา พระองค์ไม่เคยตำหนิใคร แต่ทรงทำให้ด้วยพระองค์เอง นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยพึงสำนึก สำเหนียก

ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน
ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน
ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน

หากอยากทำเพื่อบ้านเมืองก็จะมองเห็นว่าใครที่เขาควรเดินตาม ไม่ใช่คนที่หากิน หาประโยขน์จากแผ่นดิน ทำร้ายแผ่นดิน ที่พูดนี้ไม่ได้เกาะกระแสแต่เตือนในฐานะข้าราชการเก่าที่ได้เห็นพฤติกรรมนักการเมือง ที่สำคัญคือภาพนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจในการรักษาแผ่นดินไม่เสื่อมคลาย

ขอบคุณภาพจาก คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ 


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook