การเมือง Share0 Tweet

บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี

Nabi
21 มิถุนายน 2562 - 18:59(แก้ไข)
บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี

คนไทยไม่ต้องกลัวนะครับ อย่างเรามีที่อยู่อยู่แล้ว เขามาเที่ยวเดี๋ยวเขาก็กลับไป ไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยว่าจะเป็นกรอบกว้างในการทำงานเพื่อนำพาให้ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี

วันที่ 21 มิ.ย. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “The Future of Thailand and ASEAN” ที่การประชุมผู้นำธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดย Bloomberg โดยระบุว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมหลายด้านที่จะสามารถเดินหน้าพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้า ซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของภูมิภาคด้วย

ปัจจุบันประเทศไทยมีเสถียรภาพก้าวพ้นสถานการณ์ความไม่สงบ เกิดความปรองดอง และสามารถแก้ปัญหาคั่งค้างที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศหลายประการ เช่น การแก้ปัญหาเรื่องการบิน การประมงผิดกฎหมาย การปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ เป็นต้น และอีกมากมายหลายอย่าง ที่สำคัญคือ มีการเลือกตั้งทั่วไปตามกระบวนการประชาธิปไตย ตามโรดแมปซึ่งกำหนดไว้แล้ว ตนยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไป และจะพยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อสืบสานนโยบายต่างๆ ที่ทำไว้ทุกมิติ เพื่อพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี
บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี
บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงเรื่อง ดัชนีทางเศรษฐกิจที่บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ 4.1 ถือเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 6 ปี มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ระดับ 2.53 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.8 ซึ่งสูงที่สูดในรอบ 6 ปี สำหรับภาคการท่องเที่ยวก็เติบโตได้ต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยถึง 38 ล้านคน ในปี 2561 เทียบได้กับคนมากเที่ยวมาถึงครึ่งประเทศเรา เพิ่มขึ้น 2.9 ล้านคนจากปีก่อนหน้า ปีนี้คาดว่าเราจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวถึง 40 ล้านคน

“คนไทยไม่ต้องกลัวนะครับ อย่างเรามีที่อยู่อยู่แล้ว เขามาเที่ยวเดี๋ยวเขาก็กลับไป เขาไม่ได้มาทีเดียว 40 ล้าน เขามากันทั้งปี ทยอยมา”

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้ชูถึงศักยภาพภาพด้านการต่างประเทศ เงินสำรองระหว่างประเทศ การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การเร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หรือ EEC

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยว่าจะเป็นกรอบกว้างในการทำงานเพื่อนำพาให้ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี
บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี
บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี

ส่วนประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ได้นำเสนอแนวคิดหลัก คือ ความร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกับทั้งมิตรประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ และในฐานะประธานอาเซียนที่จะเข้าร่วมประชุมผู้นำ G20 ที่ โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น จะย้ำถึงหลักการการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเสรี เปิดกว้าง ครอบคลุม ยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ทำทุกอย่างอย่างไร้รอยต่อให้ได้

บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี
บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี
บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี
บิ๊กตู่ โชว์นักธุรกิจอาเซียน ศก.ไทยแข็งแกร่ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนสังคมอย่างเสรี

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้เวลาในการปาฐกถารวม 34 นาที โดยมีบางช่วงที่แซวตัวเองว่า “ไม่ทราบว่าเขาแปลทันไหม เห็นใจล่ามจริงๆ เลยเพราะผมก็เติมไปเยอะของผมไปเรื่อย” และตอนท้ายที่ว่า “หลายคนก็เริ่มง่วงแล้วนะ จริงๆ แล้วก็ไม่อยากพูดเยอะ คืออยากจะคุยไม่ได้คุยมาหลายวัน คุยแต่ปัญหาอะไรก็ไม่รู้ ไอ้ถามอย่างเนี่ยไม่ถามผมหรอกเชื่อสิ เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่เรียบร้อย เรื่องอะไรไม่สำคัญก็ไม่ตอบ”

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpoint


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook