การเมือง Share0 Tweet

ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้

Nabi
26 มิถุนายน 2562 - 12:28(แก้ไข)
ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้

วันนี้ 26 มิ.ย. 62 ทีมข่าวเวิคพ้อยได้รายงานกรณีที่ คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 34 คน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้

จากการที่คสช.และนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการแต่งตั้งบุคคลซึ่งไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งคดีนี้ ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มิใช่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจทางปกครอง หรือดำเนินกิจการทางปกครอง ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ว่า คดีนี้ไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง จึงไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้

ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้
ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้

โดยเนื้อหาในคำสั่งตอนหนึ่งระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นคณะบุคคลและเป็นองค์กรซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้เป็นผู้ใช้อำนาจรัฐ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไม่ถูกต้อง จึงเป็นการฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ใช้อำนาจบริหารของรัฐโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยตรง จึงมิใช่เป็นการฟ้องว่าใช้อำนาจทางปกครองโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ จึงไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้
ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้
ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้

ด้านนายพลภาขุน เศรษฐญาบดี แกนนำคณะราษฎรไทยแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดี กล่าวว่า น้อมรับคำพิพากษา แต่คณะและกลุ่มปวงชนชาวไทยทั้งหลายจะนำเรื่องนี้ ร้องไปยังเวทีระดับโลกต่อไป คือ สหประชาชาติและสหภาพยุโรป นำข้อมูลดังกล่าวนี้ให้ทั่วโลกได้ทราบว่า ตัวแทนปวงชาวไทยในสภาไม่ได้เป็นไปอย่างถูกต้อง

“ขอฝากยังผู้ทำงานด้านกฎหมายในประเทศไทยว่า เราต่างก็เห็นอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญมีกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่า คณะกรรมการสรรหาต้องมีความเป็นกลาง ทุกคนรู้ภาษาไทยหมดและเห็นการกระทำของผู้ใช้อำนาจรัฐด้วยกันทั้งสิ้นว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้น ถามว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญไทยนี้มีไว้เพื่อใคร มีไว้เพื่อปวงชนชาวไทยหรือไม่ ขอฝากนำเรียนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอคนดีทั้งหลายได้มาโปรดช่วยเหลือปวงชนชาวไทยในภาวะเช่นนี้ด้วย”

ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้
ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้
ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้
ศาลปกครองสูงสุด ยันคดีตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ถูกต้อง และตัดสินแบบนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก WorkpointNews

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook