การเมือง Share0 Tweet

ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้

Nabi
26 มิถุนายน 2562 - 18:48(แก้ไข)
ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้

สำหรับกรณีส.ส.ฝั่งพรรครัฐบาลที่ถูกเรียกร้องให้ตรวจสอบกรณีถือหุ้นสื่อ ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว “ปารีณา – กรณ์” รอดคดีถือหุ้นสื่อ อีก 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้

ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้

วันที่ 26 มิ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 โดยขอให้วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 41 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบกับมาตรา 98 (3) จากกรณีถือหุ้นสื่อหรือไม่ ซึ่งสรุปใจความสำคัญของคำวินิจฉัยได้ว่า

ศาลประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ที่บัญญัติลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ไว้ว่า “เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ” มิใช่เพียงมีเจตนาหรือความประสงค์จะทำกิจการดังกล่าวเท่านั้น แต่ต้องดูว่าผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใด

ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้

ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้
ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้

จากการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์จะประกอบธุรกิจ ตามคำร้องพบว่ามี 9 ราย ที่ระบุวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน หนังสือฯ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ที่จะเข้าข่ายให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องในส่วนของผู้ถูกร้อง 9 คนประกอบด้วย

นายศาสตรา ศรีปาน, นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์, น.ส.ภริม พูลเจริญ, น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, นายจักรพันธ์ พรนิมิต, นายกรณ์ จาติกวณิช, นายประมวล พงศ์ถาวราเดช และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์

ส่วนผู้ถูกร้องอีก 32 คน ศาลรับคำร้องไว้วินิจฉัย เพราะเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยจะแจ้งให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คนยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้
ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้
ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้
ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้

สำหรับคำร้องขอให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง บัญญัติเงื่อนไขไว้ว่า จะต้อง “ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง” แต่คดีนี้ผู้ร้องไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง มีเพียงเอกสารประกอบคำร้องเพียงหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนเท่านั้น ไม่ปรากฏแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทฯ (แบบ สสช.1) และแบบนำส่งงบการเงินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทว่ามีรายได้จากการประกอบกิจการใด จึงยังไม่มีความชัดเจนว่า ผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใด ศาลจะต้องดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงให้ยุติต่อไป ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลของความแตกต่างกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่า เพราะกรณีนายธนาธร ผ่านการสอบสวนของ กกต.มีเอกสารประกอบชัดเจนว่าประกอบกิจการสื่อมวลชนจริงตามที่ถูกร้อง (ส่วน ส.ส.32 คนต้องไต่สวนหาข้อเท็จจริงก่อน)

ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้
ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้
ปารีณา – กรณ์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ 32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook