การเมือง Share0 Tweet

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แนะวิธีปลดหนี้แบบนี้

Nabi
27 มิถุนายน 2562 - 18:26(แก้ไข)
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แนะวิธีปลดหนี้แบบนี้

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน อภิปรายว่า การศึกษาเป็นหัวใจของประเทศ นายปรีดาได้กล่าว  “เราน่าจะมีบัตรคนดี ปลดหนี้ประชาชน ให้ทุกคนมีบัตรคนดีแล้วทำความดีมีคะแนนให้ 

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แนะวิธีปลดหนี้แบบนี้

วันที่ 27 มิ.ย. ที่หอประชุมทีโอที มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในรอบ 3 เดือน ต่อเนื่องจากวันที่ 26 มิ.ย.62 โดยทางนายปรีดา บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคครูไทยเพื่อประชาชน อภิปรายว่า การศึกษาเป็นหัวใจของประเทศ การศึกษาจะต้องนำการเมือง จากที่ทุกพรรคอภิปรายมาผมก็เห็นด้วยที่จะแก้ไข สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือการปฏิรูปหลักสูตร หลักสูตรของประเทศไทยในวันนี้ที่ต้องทำนั้นก็คือเรื่องของคุณธรรม

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แนะวิธีปลดหนี้แบบนี้

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แนะวิธีปลดหนี้แบบนี้
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แนะวิธีปลดหนี้แบบนี้

สิ่งที่ขาดหายไปวันนี้คือวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โลกทั้งโลกสอนคนให้เป็นคนเก่ง เก่งแล้วก็แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ประเทศไทยก็อยู่ในภาวะนั้นเหมือนกัน เด็กรุ่นใหม่จะไม่ยึดติดขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และวิชาสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือวิชาประวัติศาสตร์ของชาติไทย วันนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของตนเองเป็นอย่างไร คิดเรื่องข้างหน้า แต่ม่มองข้างหลัง จึงขอฝากว่า ควรจะให้เด็กได้เรียนเป็นคนดี แล้วค่อยเก่ง เก่งให้ทันโลก

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แนะวิธีปลดหนี้แบบนี้
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แนะวิธีปลดหนี้แบบนี้
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แนะวิธีปลดหนี้แบบนี้

จากนั้นนายปรีดายังได้กล่าวถึงเรื่อง บุคลากรทางการศึกษาโดยระบุว่า วันนี้ครูบาอาจารย์เป็นหนี้กันมหาศาล เป็นหนี้ออมสินคนละ 3 ล้าน เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูคนละ 3 ล้าน จึงอยากฝากรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของครู ซึ่งครูทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องได้รับสิทธิเท่ากัน รัฐบาลจะเอาคุณภาพที่ดีจากครูได้อย่างไร ถ้าไม่ให้สวัสดิการอย่างเพียงพอ “ควรที่จะต้องตั้งธนาคารครูไทยเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายของครูทั้งหมด รวมทั้งควรจัดตั้งธนาคารประชาชนและธนาคารวิถีพุทธ รัฐบาลที่ผ่านมาตั้งอิสลามแบงค์ เราน่าจะมีธนาคารพุทธขึ้นมา เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหา”

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แนะวิธีปลดหนี้แบบนี้
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แนะวิธีปลดหนี้แบบนี้
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แนะวิธีปลดหนี้แบบนี้

โดยทางนายปรีดาได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราน่าจะมีบัตรคนดี ปลดหนี้ประชาชน ให้ทุกคนมีบัตรคนดีแล้วทำความดีมีคะแนนให้ แล้วประเมินเป็นค่าของเงิน สิ้นเดือนท่านก็เอาความดีของท่านตีค่าเป็นเงิน เดือนละ 500 เดือนละ 1000 เดือนละ 2000 แล้วแต่ใครทำความดีมากน้อย เป็นหนี้ ธกส. ก็เดินไป ธกส. เอาความดีไปปลดหนี้”

ขอบคุณข้อมูลจาก WorkpointNews 

ข่าวใกล้เคียง


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook