การเมือง Share0 Tweet

ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา

Nabi
27 มิถุนายน 2562 - 18:50(แก้ไข)
ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา

ปิยบุตร กล่าว ากการอ่านแผนปฏิรูปทั้งหมด เสียดายที่บางหน่วยงานไม่ปรากฏในแผนปฏิรูปด้วย คือ กองทัพ, ศาล และหัวหน้า คสช. ราสามารถปฏิรูปได้ในระบบปกติ ไม่ต้องเปิดประตูให้เกิดการยึดอำนาจเพื่อให้รัฐประหารและเกิดการปฏิรูปตามมา 

ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา

วันที่ 27 มิ.ย. ที่หอประชุมทีโอที มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในรอบ 3 เดือน ต่อเนื่องจากวันที่ 26 มิ.ย.

เวลา 13.50 น. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่า ตนเองรับหน้าที่อภิปรายสรุปในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ จากการอ่านแผนปฏิรูปทั้งหมด เสียดายที่บางหน่วยงานไม่ปรากฏในแผนปฏิรูปด้วย คือ กองทัพ, ศาล และหัวหน้า คสช.

กองทัพ ถูกตั้งคำถามว่าควรทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศ รักษาความมั่นคงภายในแต่กลับก่อรัฐประหารบ่อยครั้ง ควรจะปฏิรูปให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย , ศาล ก็ถูกตั้งคำถาม ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ส่วน หัวหน้า คสช. เป็นบุคคลที่ควรถูกปฏิรูปที่สุด

ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา

ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา
ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา

นายปิยบุตร กล่าวต่อไปว่า ตนสรุปรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ 3 ข้อ คือ 1.แผนการปฏิรูปทำให้เกิดรัฐซ้อนรัฐ มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแต่ถูกลิดรอนอำนาจ และเกิดอีกรัฐโดย คสช.ซ้อนขึ้นมา มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ มีคณะกรรมการปฏิรูปชุดต่างๆ ตามมากำกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งถ้าเป็นฝ่ายเดียวกันคงไปกันได้ แต่ถ้าเป็นคนละฝ่ายจะเกิดปัญหาทันที รัฐบาลจะไม่สามารถริเริ่มนโยบายต่างๆ ได้ ถ้าไม่สอดคล้องกับแผนปฏิรูป รัฐมนตรีจะกลายเป็นเพียงซูเปอร์ปลัด

2. เกิดอุตสาหกรรมการปฏิรูป มีการตั้งคณะกรรมการและหน่วยงาน มีการประชุม จ่ายเงินเดือน เบี้ยประชุม ได้รายงานจำนวนมาก วนเวียนได้ผลผลิตคือกองกระดาษออกมา โดยมีคนหน้าเดิมๆ เข้าไปเกี่ยวข้อง

3. แผนการปฏิรูปที่ทำให้วุฒิสภาขี่คอสภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญ มาตรา 270 กำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าในการปฏิรูปต่อผู้แทนราษฎรอย่างที่ดำเนินการอยู่ แต่วุฒิสภากลับมีอำนาจติดตาม เสนอแนะและเร่งรัด นอกจากนั้นปฏิรูปเสร็จต้องออกกฎหมาย มีกระบวนการนิติบัญญัติแบบพิเศษ คือ ต้องเสนอในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อออกกฎหมายร่วมกัน ต่างจากกระบวนการออกกฎหมายปกติที่ต้องเริ่มจากสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภาทำหน้าที่ถ่วงดุลได้เล็กน้อย จึงเป็นการลิดรอนอำนาจสภาผู้แทนฯ ที่มาจากประชาชน

ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา
ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา
ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา

นอกจากนั้น หากวุฒิสภาเข้าชื่อต่อประธานสภาว่ากฎหมายใดเป็นกฎหมายพิเศษหรือไม่ ต้องมีการตั้งกรรมธิการร่วมกันและกำหนดให้ประธานต้องมาจากวุฒิสภาด้วย

” การปฏิรูปประเทศไทยแยกไม่ออกจากรัฐประหาร รัฐประหารทุกครั้งไม่มีความชอบธรรม เขาจะมีข้ออ้างซ้ำไปมาว่านักการเมืองไม่ดี บ้านเมืองมีความขัดแย้ง วนเวียนซ้ำไปมา ปฏิรูปของไทยจึงไม่ใช่ reform (ปฏิรูป) กลายเป็นข้ออ้างการรัฐประหาร กลายเป็นเครื่องมือในการครองอำนาจและกลไกในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารที่อยากอยู่ต่อไปเรื่อยๆ และเป็นการนำเอาระบอบรัฐประหารมาฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญ แล้วรัฐประหารก็จะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตลอดไป นี่คือการปฏิรูปประเทศของ คสช.”

นายปิยบุตร กล่าวทิ้งท้ายว่า เราสามารถปฏิรูปได้ในระบบปกติ ไม่ต้องเปิดประตูให้เกิดการยึดอำนาจเพื่อให้รัฐประหารและเกิดการปฏิรูปตามมา

ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา
ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา
ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา
ปิยบุตร ชี้ปฏิรูปประเทศกลายเป็นการสร้างอำนาจเหนือรัฐบาล-สภา

ขอบคุณข้อมูลจาก WorkpointNews

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook