การเมือง Share0 Tweet

นายกฯ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

Nabi
11 กรกฏาคม 2562 - 19:06(แก้ไข)
นายกฯ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนมั่นใจและให้โอกาสรัฐบาลใหม่ในการทำงาน และเน้นย้ำว่า รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคน และมีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์และความสุขของคนไทยทุกคน

นายกฯ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ แสดงความยินดี และย้ำว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า จากนี้ไปขอให้ทุกคนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกันทำงานเพื่อความผาสุกของประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติอย่างสุดความสามารถ โดยจะต้องเร่งขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยในทุกมิติอย่างรวดเร็ว แม้จะมีอุปสรรคอยู่มากก็ตาม นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนมั่นใจและให้โอกาสรัฐบาลใหม่ในการทำงาน และเน้นย้ำว่า รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคน และมีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์และความสุขของคนไทยทุกคน

นายกฯ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

นายกฯ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
นายกฯ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

วันนี้ทำหนังสือขอพระราชทานวันเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวว่า วันที่ 11 กรกฎาคม รัฐบาลต้องทำหนังสือขึ้นไปขอพระราชทานวันเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อทำหน้าที่ โดยระหว่างนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดเก่า จะยังอยู่ จนถึงวัน ครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ฯ เพราะประเทศจะว่างเว้นไม่มีรัฐบาลไม่ได้ ครม.ชุดใหม่ยังไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจะเข้าถวายสัตย์ฯ ดังนั้น ครม.ชุดเก่าจึงต้องทำหน้าที่ ให้การทำหน้าที่ต่อเนื่องนาทีต่อนาที แต่การประชุม ครม.ของชุดเก่าจะไม่มีแล้ว และการสั่งนโยบายอะไรก็ไม่สมควร ทำได้เพียงการบริหารปกติ ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรัฐมนตรีไม่ควรไปต่างประเทศช่วงนี้ เพื่อให้พร้อมสำหรับเข้าถวายสัตย์ฯ ส่วนที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มากถึง 3 คนนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่เป็นไร เพราะจำนวนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาระงาน

นายกฯ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
นายกฯ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

สภาฯ งดประชุมรอครม.ชุดใหม่

ขณะที่ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ ส.ส. ได้ขอหารือหยุดการประชุมสภาฯ ในสัปดาห์ช่วงวันที่ 16-17 กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่ง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ไม่ขัดข้อง และจะติดตามการเข้าถวายสัตย์ฯ ของครม.ชุดใหม่ ตามที่มีกระแสข่าวว่า จะเกิดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม ซึ่งตามกระบวนการสภาฯ ต้องหยุดประชุมไปจนกว่า ครม.ชุดใหม่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ คือ วันถวายสัตย์ฯ ดังนั้นการประชุมจะหยุดไปโดยอัตโนมัติต้องรอจนกว่า ครม.ชุดใหม่จะนัดประชุมเพื่อแถลงนโยบาย

นายกฯ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
นายกฯ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
นายกฯ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
นายกฯ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

คณะรัฐมนตรี รัฐบาลประยุทธ์ 2

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่งหนึ่ง

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

นายอุตตม สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายถาวร เสนเนียม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอบคุณภาพและข้อมูล WorkpointNews 

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook