การเมือง Share0 Tweet

มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน

Nabi
15 กรกฏาคม 2562 - 18:11(แก้ไข)
มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่า หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ลงพื้นที่ทำงานอย่างจริงจัง

มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน

ล่าสุดวันที่ 15 ก.ค. 62 นายมงคลกิตติ์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ความว่า #หนังสือราชการส่งวันนี้!!! เรื่อง ขอทราบเหตุผลความจำเป็นในลงทุนจัดซื้อเครื่องบินใหม่ 38 ลำ 1.56 แสนล้านบาท และ การจัดการเครื่องบินใช้แล้ว เรียน นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ด้วยพรรคไทยศรีวิไลย์ เป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายหลัก คือ ปราบโกง ปกป้องคนจน ปฏิรูประบบราชการ และ เป็นพรรคร่วมรัฐบาล

มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน

มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน
มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน

การใช้งบประมาณแผ่นดินที่จะสร้างภาระผูกพันงบประมาณในอนาคตในส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เป็นหน้าที่ของพรรคไทยศรีวิไลย์รวมทั้งภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถ่วงดุล เสนอแนะรัฐบาลในสิ่งที่เป็นประโยชน์ รอบคอบ เพื่อมิให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดเหมือนอดีตที่ผ่านมา จนเป็นหนี้และเป็นภาระการชำระหนี้ที่ประชาชนผู้ชำระภาษีต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งที่มิได้ไปกระทำผิดพลาดร่วมด้วย

มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน
มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน
มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน

ดังนั้น พรรคไทยศรีวิไลย์ จึงเรียนมายัง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เตรียมข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ถึงความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มในการจัดซื้อเครื่องบินใหม่ 38 ลำ วงเงิน 1.56 แสนล้านบาท รวมทั้งการจัดการเครื่องบินใช้แล้วที่ยังมีอายุการใช้งาน ทั้งหมด ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ต่อ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมคณะทำงานตรวจสอบฯ ณ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ถนนวิภาวดี กทม. มีรายละอียดดังนี้

1.ขอทราบจำนวนเครื่องบินที่ประจำการอยู่ มีจำนวนเท่าใด รุ่นใด ซื้อมาปีใด ราคาเท่าใด เหลืออายุการใช้งานเท่าใด ค่าซ่อมบำรุงต่อลำต่อปีเท่าใด

2.ขอทราบจำนวนเส้นทางที่ดำเนินการบินอยู่ภายในประเทศ-ต่างประเทศ จังหวัดใด-ประเทศใดบ้าง กี่เที่ยวต่อวัน ณ ปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลความผิดพลาดในอดีตการเปิดเส้นทางการบินไปแล้วปิดในภายหลัง จำนวนน้ำมันที่ใช้ต่อเที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน รายรับ-รายจ่ายต่อเที่ยวบินเท่าใด

3.ขอทราบรายจ่าย ทั้งนักบิน แอร์ พนักงานส่วนต่างๆ ภาพรวม รายได้จากการขนส่งสินค้า รับซ่อมเครื่องบิน การเช่าเครื่องบิน การขายอาหารบนเครื่อง รวมทั้งรายรับอื่นๆ ว่ามีจำนวนเท่าใด

4.ขอทราบยอดหนี้สินภายในประเทศ-ต่างประเทศ

มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน
มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน
มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน
มงคลกิตติ์ สุดฟิต ลงพื้นที่ทำงานจริงจัง ล่าสุด จวกเรื่องการซื้อเครื่องบิน

5.ขอทราบการเสนอราคาซื้อเครื่องบินใหม่แบรนด์ต่างๆ อาทิ Airbus,Boeing, Bombardier,Embraer,Mitsubishi Regional Jet,Comac,Irkut ฯลฯ พร้อมข้อเสนอส่วนลด

6.ขอทราบสัดส่วนการลงทุนจัดซื้อเครื่องบินใหม่ ในสัดส่วนการลงทุนภาครัฐต่อสัดส่วนของการระดมทุนฝ่ายผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านตลาดหลักทรัพย์

ทั้งการกู้เงินผ่านสถาบันการเงินในประเทศต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งสัดส่วนการค้ำประกันเงินกู้ของรัฐบาล จึงเรียนมาเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจ้งต่อไป ด้วยความนับถือ (นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ) เลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์

ปล: ข้อมูลนี้จำเป็นต้องทราบเพื่อการประมวลผลชี้แจงต่อสาธารณะ สภาผู้แทนราษฏร เพราะ บมจ.การบินไทย รัฐบาลไทยถือหุ้นประมาณ 51%

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook