การเมือง Share0 Tweet

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Nabi
ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จากกรณีมีข้อโจมตีช่วง ธนาธร ไปต่างประเทศว่าพยายามจะหนีคดี ธนาธร ขอย้ำอีกครั้งว่าเป้าหมายการร่วมตั้งพรรคอนาคตใหม่คือการต่อสู้เพื่อให้อำนาจกลับมาสู่ประชาชน ต้องชนกับอำนาจเผด็จการ ตนเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมแล้ว ว่าจะไม่มีการหลบหนีเด็ดขาด

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 19 ก.ค. 62 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องของนายณฐพร โตประยูร ที่ขอให้วินิจฉัยตาม รัฐธรรมนุญ มาตรา 49 ว่า พรรคอนาคตใหม่, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, นายปิยบุตร แสงกนกกุล และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ผู้ร้องใช้สิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ แต่อัยการสูงสุดไม่ได้ดำเนินการใน 15 วัน ผู้ร้องจึงมีสิทธิจะยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ผู้ถูกร้องต้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวัน

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมล้มล้างการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNewsแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook