การเมือง Share0 Tweet

เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง

Nabi
เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง

วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 62 พรรคอนาคตใหม่ เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีเพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง

29 สิงหาคม 2561 ศาลมีคำสั่ง “ไม่ต้องหยุด” ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีต่างประเทศรัฐบาล คสช. ถือหุ้นสื่อ เพราะ “ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมหรือการบริหารราชการแผ่นดิน”

27 มีนาคม 2562 ศาลไม่กล่าวถึง-ไม่มีคำสั่ง กรณี 4 รัฐมนตรีรัฐบาล คสช. ถือหุ้นสัมปทานรัฐ

เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง
เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง
เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง

23 พฤษภาคม 2562 ศาลมีคำสั่ง “หยุดปฏิบัติหน้าที่” กรณีธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โอนหุ้นวีลัค เพราะ “ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้”

22 มิถุนายน 2562 ศาลมีคำสั่ง “ไม่ต้องหยุด” กรณี 32 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลถือหุ้นสื่อ เพราะ “ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใด เมื่อไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่”

เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง
เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง
เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง

19 กรกฎาคม 2562 ศาลมีคำสั่ง “ไม่ต้องหยุด” กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีเพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะ “ผู้ร้องไม่ได้มีคำขอให้หยุด และไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องที่จะทำให้เกิดความเสียหายแต่ประการใด”

เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง
เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง
เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง
เปิดสถิติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง-สั่งนักการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่ มาดูกัน มีใครบ้าง

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก พรรคอนาคตใหม่ แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook