การเมือง Share0 Tweet

หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?

Nabi
25 กรกฏาคม 2562 - 17:03(แก้ไข)
หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?

25 ก.ค. 62 วันแถลงนโยบายรัฐ หมอชลน่าน ชี้ นโยบายเลื่อนลอยเหมือนเมฆ ขาดความชัดเจน ไร้เป้าหมาย นโยบายหลัก 12 เรื่อง และเร่งด่วน 12 เรื่อง ไม่เขียนเป้าหมายไว้แม้แต่ข้อเดียว แล้วจะตรวจผลสัมฤทธิ์ได้อย่างไร

หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?

วันที่ 25 ก.ค. ที่รัฐสภาชั่วคราว ในการประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาล นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ตัวแทนฝ่ายค้านคนที่ 4 ที่อภิปรายนโยบายของรัฐบาล กล่าวว่า การบริหารราชการแผ่นดินจะประสบความสำเร็จ ขึ้นกับตัวนโยบายและผู้ขับเคลื่อนนโยบาย จึงจำเป็นที่ตนต้องชี้ให้เห็นความสามารถของผู้บริหารราชการแผ่นดิน

ตนมองว่าประเทศเหมือนรถยนต์คันใหญ่ใช้คนขับ 35 คน พร้อมกัปตันอีก 1 คน แต่ 5 ปีที่ผ่านมารถยนต์คันนี้ไม่ได้ซ่อมบำรุงเลย เครื่องยนต์ 4 เครื่องด้านเศรษฐกิจ หายไป 3 เครื่อง เหลือเครื่องเดียว คือ เรื่องงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นคนขับต้องมีความรู้ความสามารถหัวหน้าคนขับยิ่งต้องควบคุมให้ไปสู่เป้าหมายได้

แต่แค่การนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 11 การเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย นายกรัฐมนตรีไม่ได้แถลงเรื่องนี้ ขอให้ไปตรวจบันทึกการประชุมได้ ถ้ามีโอกาสอยากให้ลุกแถลงใหม่ ไม่แน่ใจว่าที่ไม่แถลงจะมีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือไม่ ทั้งที่เรื่องภัยแล้งไม่ควรจะหลงลืม ถ้าข้ามแบบนี้ มีโอกาสแถลงนโยบายครั้งต่อไปขอให้ใช้กระดาษ 3A พิมพ์ตัวใหญ่ๆ จะได้ไม่ข้าม

หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?

หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?
หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?

สำหรับนโยบายของรัฐบาล ตนมองว่าเลื่อนลอยเหมือนเมฆ ขาดความชัดเจน ไร้เป้าหมาย นโยบายหลัก 12 เรื่องและเร่งด่วน 12 เรื่อง ไม่เขียนเป้าหมายไว้แม้แต่ข้อเดียว แล้วจะตรวจผลสัมฤทธิ์ได้อย่างไร ขอตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะไม่รับผิดชอบต่อประชาชนหรือไม่จึงไม่ใส่ไว้, ขัดกับหลักธรรมภิบาลเรื่องความโปร่งใสหรือไม่ ภายใน 2 วันนี้ ถ้าสามารถเอาวิธีปฏิบัติพร้อมเป้าหมายมาได้ ขอให้แยกมาให้ดูด้วย

ขณะที่การแจงที่มาของรายได้ส่อว่าไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญมุ่งหวังว่าต้องชี้แจงว่าแต่ละนโยบายมีที่มาของรายได้อย่างไร ไม่ใช่เขียนไว้กว้างๆ เช่น นโยบายดูแลสวัสดิการประชาชนแสนล้าน ต้องแจงรายได้ให้ได้ ต้องไล่เรียงให้เห็น ถ้าไม่ทำถือว่าการแถลงนโยบายไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนุญ

ส่วนที่ขอชมคือนโยบายเรื่องพลังงาน เขียนไว้สวยหรู ขอชมคนเขียนว่าเขียนแบบเก่าแต่คิดแบบใหม่ โดยระบุว่าเสริมสร้างความมั่นคงพลังงานให้พึ่งพาตนเองได้ กระจายชนิดเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนผลิตและบริหารจัดการพลังงาน ถ้าทำได้จะเป็นคุณูปการกับประเทศอย่างมหาศาล แต่เท่าที่ทราบจะเปิดให้ประชาชนนิดเดียว ที่เหลือยกให้นายทุนใหญ ที่ใกล้ชิดเป็นหลัก จึงขอถามว่าจะจัดสัดส่วนอย่างไร

หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?
หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?
หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?

นพ.ชลน่าน ยังระบุถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรี โดยกล่าวถึง นายอุตตม สาวนายน รมว.คลังว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป้นรัฐมนตรี เพราะเกี่ยวเนื่องกับการถูกธนาคารแห่งประเทศไทยฟ้องร้อง จากการเป็นอดีตผู้บริหารธนากรุงไทยที่อนุมัติงินกู้อย่างผิดกฎหมาย แม้คดีจะจบแต่ไม่ได้หมายความไม่ผิด มีความซื่ยสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์ ผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงทำไมพรรคพวก 5 คน ลงชื่อด้วยกัน จึงรอด 2 คน โดยนายอุตตมเป็น 1 ในนั้น

หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?
หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?

ด้านนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ขอใช้สิทธิ์ชี้แจงว่า คดีนี้ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว เมื่อ 26 ส.ค. 58 แต่ยังมีขบวนการบุคคลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้เกิดความเสียหายทั้งกับตน และเกิดความไม่ชัดเจนเรื่องคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรี ซึ่งจะขอชี้แจงต่อไป

“อย่างไรก็ตามขอกราบเรียนว่าในฐานะนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบ แต่ถ้าคนมันไม่ผิดมาแต่เดิม แล้ววันนี้จะมาหาเหตุบอกว่าผิดมันจะทำได้อย่างไร ผมขอชี้แจงตรงนี้เรื่องการกู้ทุจริตแบงค์กรุงไทยว่ามีการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวนมาแล้วในระดับหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดพอสมควร แต่เนื่องจากเข้าใจว่าคงมีการอภิปรายในประเด็นนี้ต่อไปอีก จึงขออนุญาตประธานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้เวลาของสภา จึงขออธิบายรายละเอียดเรื่องนี้ในตอนต่อไป” นายอุตตมกล่าว

หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?
หมอชลน่าน อภิปรายสุดเดือด พูดขนาดนี้ พลังประชารัฐว่ายังไง?

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews 

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook