การเมือง Share0 Tweet

หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)

Nabi
25 กรกฏาคม 2562 - 17:54(แก้ไข)
หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)

วันแถลงนโยบายรัฐ หมอชลน่านพูดถึงกรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย แล้วกลัวว่าตนเองจะถูกทำร้าย เพราะประยุทธ์ไปประกาศกลางสภาว่าตัวเองจดชื่อทุกคนที่อภิปรายตนเองไว้

หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)

วันที่ 25 ก.ค. ที่รัฐสภาชั่วคราว ในการประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาล นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ตัวแทนฝ่ายค้านคนที่ 4 ที่อภิปรายนโยบายของรัฐบาล กล่าวว่า การบริหารราชการแผ่นดินจะประสบความสำเร็จ ขึ้นกับตัวนโยบายและผู้ขับเคลื่อนนโยบาย จึงจำเป็นที่ตนต้องชี้ให้เห็นความสามารถของผู้บริหารราชการแผ่นดิน

หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)
หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)
หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)

ตนมองว่าประเทศเหมือนรถยนต์คันใหญ่ใช้คนขับ 35 คน พร้อมกัปตันอีก 1 คน แต่ 5 ปีที่ผ่านมารถยนต์คันนี้ไม่ได้ซ่อมบำรุงเลย เครื่องยนต์ 4 เครื่องด้านเศรษฐกิจ หายไป 3 เครื่อง เหลือเครื่องเดียว คือ เรื่องงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นคนขับต้องมีความรู้ความสามารถหัวหน้าคนขับยิ่งต้องควบคุมให้ไปสู่เป้าหมายได้

แต่แค่การนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 11 การเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย นายกรัฐมนตรีไม่ได้แถลงเรื่องนี้ ขอให้ไปตรวจบันทึกการประชุมได้ ถ้ามีโอกาสอยากให้ลุกแถลงใหม่ ไม่แน่ใจว่าที่ไม่แถลงจะมีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือไม่ ทั้งที่เรื่องภัยแล้งไม่ควรจะหลงลืม ถ้าข้ามแบบนี้ ามีโอกาสแถลงนโยบายครั้งต่อไปขอให้ใช้กระดาษ 3A พิมพ์ตัวใหญ่ๆ จะได้ไม่ข้าม

หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)
หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)
หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)

สำหรับนโยบายของรัฐบาล ตนมองว่าเลื่อนลอยเหมือนเมฆ ขาดความชัดเจน ไร้เป้าหมาย นโยบายหลัก 12 เรื่องและเร่งด่วน 12 เรื่อง ไม่เขียนเป้าหมายไว้แม้แต่ข้อเดียว แล้วจะตรวจผลสัมฤทธิ์ได้อย่างไร ขอตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะไม่รับผิดชอบต่อประชาชนหรือไม่จึงไม่ใส่ไว้, ขัดกับหลักธรรมภิบาลเรื่องความโปร่งใสหรือไม่ ภายใน 2 วันนี้ ถ้าสามารถเอาวิธีปฏิบัติพร้อมเป้าหมายมาได้ ขอให้แยกมาให้ดูด้วย

หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)
หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)
หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)
หมอชลน่าน พูดถึง กรณีนักกิจกรรมถูกทำร้าย บิ๊กตู่ ประกาศ จดชื่อคนอภิปรายไว้ทุกคน(คลิป)

ขอบคุณภาพและข้อมูลจา บอล ธนวัฒน์ , WorkpointNews

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook